Čiastočná uzávera diaľnice D1 na úseku vetvy privádzača diaľnice D1 Bratislava – Senec nad cestou I/61

Z dôvodu opravy a výmeny mostných záverov na mostoch v správe NDS pristúpime k čiastočnej uzávere privádzača diaľnice D1 v križovatke Zlaté Piesky na úseku mosta ev.č. D1-029 v km 13,915 na D1

Informácia pre motoristov

 

S obmedzením je potrebné počítať

 

  • od 20. augusta 2017 (nedeľa) od 8.00 do 30. septembra 2017 (sobota) do 12.00

Trasa obchádzky

 

Trasa obchádzky nie je potrebná. Cestná premávka na na privádzači diaľnice D1 v dotknutom úseku bude presmerovaná dopravným značením na voľný jazdný pruh privádzača diaľnice D1.