Dočasná zmena vedenia dopravy na D1 v križovatke Prešov, juh

Motoristickej verejnosti dávame do pozornosti dočasnú zmenu vedenia dopravy v križovatke Prešov, juh na privádzači diaľnice D1.

Obojsmernú premávku dočasne presunieme na novovybudovaný most, aby zhotoviteľ stavby D1 Prešov, západ – Prešov, juh mohol ukončiť most a časť diaľnice s napojením na privádzač.

 

Informácia pre motoristov

 

Doprava bude za asistencie polície presmerovaná nasledovne:

 

  • 5. októbra 2019 (sobota) o 9.00 hod. z privádzača v smere Prešov – Košice na nový most a vetvu križovatky Prešov, juh
  • 6. októbra 2019 (nedeľa) o 16.00 hod. z privádzača v smere Košice – Prešov na nový most a vetvu križovatky Prešov, juh