Dopravné obmedzenie na križovatke ciest I/11 a I/60 v Žiline

Z dôvodu opravy asfaltového krytu treba počítať s úplnou uzáverou vetiev križovatky ciest I/11 a I/60 v Žiline.

Uzavretý bude jazdný pruh v smere od Čadce na Poprad (od Kysúc na Ľavobrežnú ulicu), jazdný pruh v smere od Popradu na Bratislavu (z Ľavobrežnej ulice na Estakádu) - cesta I/60 km 5,581 a jazdný pruh v smere od Bratislavy na Poprad (z Estakády na Ľavobrežnú ulicu) - cesta I/60 km 5,900.

 

Obmedzenie sa týka obdobia

 

•             od 28. augusta 2018 (utorok) od 21.00 hod. do 2. septembra 2018 (nedeľa) do 12.00 hod.

 

Vedenie dopravy

 

Doprava bude presmerovaná na obchádzkovú trasu po ceste I/60 ulicami Mostná a Nemocničná. Z hlavného ťahu "E50" tak bude doprava namiesto po Ľavobrežnej ulici vedená vnútorným prieťahom mesta Žilina.

 

Počas opravy sa vyfrézuje a vyasfaltuje vozovka križovatkových vetiev, opravia sa poklopy a obnoví vodorovné dopravné značenie.