Geodetické meranie na moste pri Dubnej Skale

NDS upozorňuje na úplnú uzáveru časti diaľnice D1 v km 217,823 na úseku Dubná Skala - Turany. Dôvodom je geodetické meranie mosta nad riekou Váh.

Obmedzenie sa týka obdobia

  • 13.5.2023 (sobota) od 08:00 do 18:00

 

Vedenie dopravy

Doprava bude vedená po obchádzkovej trase po paralelnej ceste I/18.

 

Prosíme, dbajte na bezpečnosť našich pracovníkov

NDS apeluje na motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, a to najmä rešpektovanie rýchlostných limitov. Záleží nám totiž nielen na bezpečnosti motoristov, ale aj na zachovaní bezpečnosti našich pracovníkov v teréne. Prosíme, buďte obozretní a ohľaduplní voči nim. Najčastejším dôvodom nehôd, často aj smrteľných, je totiž práve nepozornosť alebo nerešpektovanie predpísanej zníženej rýchlosti.