Geodetické meranie na moste v úseku obchvatu Oždian

NDS upozorňuje na úplnú uzáveru rýchlostnej cesty R2 v úseku obchvatu Oždian. Dôvodom je geodetické meranie na moste v km 302,382. 

Obmedzenie sa týka obdobia

  • 7.5.2022 (sobota) od 7.00 hod. do 18.00 hod.

Vedenie dopravy

Vedenie dopravy je riešené po obchádzkovej trase po ceste I/16.