Mimoriadna oprava vozovky D1 v úseku Senec - Bratislava

Z dôvodu náhleho poškodenia vozovky spôsobeného nepriaznivými poveternostnými podmienkami, ako aj vysokou intenzitou dopravy, NDS informuje vodičov o mimoriadnej oprave vozovky v úseku D1 Senec - Bratislava.

Informácia pre motoristov

 

S obmedzením je potrebné počítať dnes 18. 12. 2018 na 26. km v smere do Bratislavy. Práce na oprave budú trvať do cca 13.00 hod., následne sa bude opravovať 24. km. 

 

Vedenie dopravy


Doprava je vedená v strednom a ľavom jazdnom pruhu, lokálne len v ľavom jazdnom pruhu. Ukončenie prác predpokladáme v podvečerných hodinách.