NA D2 PRI JAROVCIACH POLOŽÍME NOVÝ ASFALTOVÝ KOBEREC

NDS čiastočne uzavrie pravý jazdný pás diaľnice D2 za križovatkou Bratislava, Pečňa v smere do Jaroviec v km 67,00 - 69,50. Dôvodom je modernizácia vozovky vnútorného jazdného pruhu.

Obmedzenie sa týka obdobia

  • od 24. septembra 2021 (piatok) od 19.00 hod. do 27. septembra 2021 (pondelok) do 6.00 hod. 
  • od 1. októbra 2021 (piatok) od 19.00 hod. do 4. októbra 2021 (pondelok) do 6.00 hod. 
  • v prípade nepriaznivého počasia bude oprava realizovaná v náhradnom termíne 

 

Vedenie dopravy

Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu popri pracovisku.