Nové dopravné značenie na moste v Hronskej Breznici

NDS upozorňuje na čiastočnú uzáveru rýchlostnej cesty R1. Dôvodom čiastočnej uzávery je osadenie portálov dopravného značenia a veľkoplošných dopravných značiek na moste Hronská Breznica v km 137,500.

Obmedzenie sa týka obdobia

  • od 24.9.2022 (sobota) od 22.00 hod. do 25.9.2022 (nedeľa) do 4.00 hod.

Vedenie dopravy

Doprava bude v križovatke Hronská Breznica odklonená na cestu III/2492 a späť bude napojená na R1 v križovatke Žiar nad Hronom – východ.

 

Prosíme, dbajte na bezpečnosť našich pracovníkov

NDS apeluje na motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, a to najmä rešpektovanie rýchlostných limitov. Záleží nám totiž nielen na bezpečnosti motoristov, ale aj na zachovaní bezpečnosti našich pracovníkov v teréne. Prosíme, buďte obozretní a ohľaduplní voči nim. Najčastejším dôvodom nehôd, často aj smrteľných, je totiž práve nepozornosť alebo nerešpektovanie predpísanej zníženej rýchlosti.