Oprava protihlukovej steny na moste R1 v okolí Žiaru n/Hronom

NDS čiastočne uzavrie rýchlostnú cestu R1 v úseku mosta nad cestou III. triedy (Jalná) v km 131,800 - 132,700 v obidvoch jazdných pásoch. Počas uzávierky bude vymenená porušená protihluková stena, ktorá je osadená na vonkajších okrajoch mosta. Zároveň vymeníme aj zvodidlá a zrenovujeme povrch ríms mosta.

Obmedzenie sa týka obdobia

  • od 7. apríla (streda) od 07.00 hod. do 30. mája (nedeľa) do 18.00 hod.

 

Vedenie dopravy

V predmetnom úseku bude doprava vedená v obidvoch jazdných pásoch v jednom jazdnom pruhu (ľavom).