Oprava vozovky D1 pri obci Važec

NDS čiastočne obmedzí dopravu v pravom jazdnom páse diaľnice D1 pri obci Važec (okres Liptovský Mikuláš) v km 305,230 – 305,600. Dôvodom je oprava vozovky.

Obmedzenie sa týka obdobia

  • od 10. mája 2021 (pondelok) do 16. mája 2021 (nedeľa)

 

Vedenie dopravy

Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

 

Oprava bude spočívať vo výmene obrusnej vrstvy vozovky a to odfrézovaním pôvodnej a následným položením novej vrstvy asfaltového koberca. Vo vonkajšom jazdnom pruhu vymeníme aj ložnú vrstvu za nové vrstvy asfaltového betónu. V prípade nepriaznivého počasia budú práce realizované v náhradnom termíne.