Opravu mosta D2 Lamač končíme o 11 dní skôr

Stavebné práce na komplexnej oprave mosta D2 Lamač ukončujeme v 11-dňovom predstihu. Už dnes vo večerných hodinách začíname s odstraňovaním dočasného dopravného značenia a od piatka 27. augusta spúšťame premávku po moste bez obmedzenia. Podľa pôvodného plánu mala oprava mosta trvať do 6. septembra.

S odstraňovaním rozsiahleho dopravného značenia budeme následne pokračovať cez víkend 28. - 29. augusta na vetvách križovatky Lamač a na okolitých miestnych komunikáciách. Z dôvodu uzatvárania prejazdov stredným deliacim pásom betónovými zvodidlami budú počas víkendu v úseku mosta D2 Lamač uzavreté rýchle jazdné pruhy v oboch jazdných pásoch diaľnice D2.