Údržba vozovky diaľnice D1 pri Hornej Strede

Od dnes začíname vykonávať údržbu vozovky obidvoch pruhov pravého jazdného pásu diaľnice D1 na úseku Horná Streda - Nové Mesto n. Váhom (smer Žilina), v km 97,500 - 102,500.

Obmedzenie sa týka obdobia

 

  • od 15.7.2019 (pondelok) do dňa 2.8.2019 (piatok)

 

Vedenie dopravy

Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu toho istého jazdného pásu podľa postupu prác.
Práce na predmetnom úseku sa nebudú vykonávať v piatok po 14,00 hod.

 

Údržba vozovky bude pozostávať z prefrézovania vozovky diaľnice do 1 cm a následne bude vykonaná pokládka emulzného mikrokoberca.