Údržba vozovky na diaľnici D1 medzi Trenčínom a Dubnicou nad Váhom

Z dôvodu údržby vozovky NDS čiastočne uzavrie pravý jazdný pás diaľnice D1 (smer Žilina) na úseku Trenčín - Dubnica nad Váhom v km 129,000 - 130,000.

Obmedzenie sa týka obdobia

 

  • od 26. mája 2018 (sobota) od 6.00 hod. do 31. mája 2018 (štvrtok) do 24.00 hod.

Vedenie dopravy

 

Stavebné práce budú prebiehať vo vonkajšom jazdnom pruhu a v pruhu pre pomalé vozidlá. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu toho istého jazdného pásu. Údržba vozovky bude pozostávať z prefrézovania vozovky diaľnice do 1 cm a následnej pokládky emulzného mikrokoberca.