Košice dostanú juhovýchodný obchvat. Vypísali sme tender na zhotoviteľa úseku R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany

V okolí Košíc pribudne takmer 40 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest. Juhovýchodný obchvat Košíc skompletizujú úseky D1 Budimír – Bidovce, ktorý práve staviame a nový úsek R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany. Spolu s úsekom D1 Prešov západ – Prešov juh motoristi získajú súvislé napojenie od hranice s Maďarskom po Ružomberok. Nový obchvat odľahčí Košice od tranzitu smerujúceho na Ukrajinu, Maďarsko, Prešov i Rožňavu.

Stavba „Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany“ bola rozdelená na dva úseky. NDS teraz vyhlásila verejnú súťaž na výstavbu druhého, vyše štrnásťkilometrového úseku  rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany, ktorý priamo nadväzuje na rozostavanú stavbu D1 Budimír – Bidovce. Predpokladaný termín vyhodnotenia súťaže, podpisu zmluvy a následne začiatku výstavby II. úseku stavby je na jeseň 2019. Výstavba je plánovaná na tri roky. Súťaž na zhotoviteľa prvého, takmer sedemkilometrového úseku  R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany plánuje NDS vyhlásiť v lete 2019.

 

Predpokladaná hodnota stavebných prác II. úseku R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany je 138,04 mil. eur. Stavba bude spolufinancovaná z prostriedkov EÚ vo forme nenávratného finančného príspevku.

 

II. úsek R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany v číslach

 

  • Dĺžka rýchlostnej cesty:                                             14,262 km
  • Počet mimoúrovňových križovatiek :                        3 ks  
    • mimoúrovňová križovatka Košice Juh
    • mimoúrovňová križovatka Krásna
    • mimoúrovňová križovatka Hrašovík
  • Počet mostných objektov :                                        13 ks
  • Počet odpočívadiel:                                                   1 ks