Odštartovali sme výstavbu kysuckej diaľnice

Národná diaľničná spoločnosť slávnostne poklopala základný kameň stavby diaľnice D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec.

Lepšie dopravné riešenie pre Kysuce

V celom úseku D3 je v súčasnosti doprava vedená po existujúcich cestách prvej triedy, ktoré sú využívané aj medzištátnou prepravou. V časti novobudovanej kysuckej D3 prechádza tranzit mestom Čadca a obcou Svrčinovec, čo znižuje plynulosť a rýchlosť dopravy, znehodnocuje životné prostredie nadmerným hlukom a znížená je aj bezpečnosť obyvateľov.
 
Rozhodne lepším dopravným riešením pre túto oblasť bude vybudovanie D3, a keďže cesty prvej triedy vyúsťujú na hraničných priechodoch s Českom a Poľskom, nový diaľničný úsek bude mať význam aj z hľadiska tranzitnej medzištátnej dopravy.

 

 

Kysucká diaľnica v číslach

dĺžka stavby 5 673 m
19 mostov
2 križovatky
11 km protihlukových stien
6 km oplotenia
ušetrených 5 minút

 

Vyvolané investície

Vedenie trasy D3 si vyžiada aj množstvo vyvolaných investícií, ako sú preložky, prípadne rekonštrukcie existujúcich nadzemných a podzemných inžinierskych sietí, rekonštrukciu mosta na ceste prvej triedy I/11 či lávku pre peších ponad železničnú trať.

 

Financovanie stavby

Zmluvná cena za výstavbu diaľnice D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec je 239 miliónov eur. Výstavba bude financovaná v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 a z fondu CEF, nástroja na prepájanie Európy. Ukončenie výstavby je naplánované na koniec roka 2020.