Prípravné trhové konzultácie k tendru na spoplatnenie skončia 17. januára

Odborná aj laická verejnosť môžu vyplniť dotazník v rámci prípravných trhových konzultácií k tendru pre systém spoplatnenia diaľnic a rýchlostných ciest do 17. januára. 

Prípravné trhové konzultácie k tendru pre komplexný systém spoplatnenia NDS odštartovala 21. decembra minulého roka. Dotazník so 49 otázkami sme zaslali desiatkam spoločností a profesijných organizácií, zároveň je v slovenskom a anglickom jazyku uverejnený na webovej stránke www.ndsas.sk.

 

NDS na príprave novej súťaže spoplatnenia pracuje už viac ako jeden rok. Podnety z prípravných trhových konzultácií NDS do konca januára zapracuje do štúdie realizovateľnosti. Túto následne predloží Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) MF SR. Okamžite po vyhodnotení ÚHP dokončíme súťažné podklady pre verejné obstarávanie, ktoré zašleme Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Nový tender pre komplexný systém spoplatnenia NDS vyhlási bezprostredne po odobrení  podkladov zo strany ÚVO a MDV SR.     

 

NDS pri príprave podkladov pre nový tender spoplatnenia vychádzala zo skúseností z doterajšieho fungovania systému spoplatnenia mýta a elektronických diaľničných známok s cieľom zabezpečiť komfortnú obsluhu motoristickej verejnosti pri čo najvyššej efektivite verejných zdrojov. Rovnako novú súťaž nastavujeme v súlade s cieľmi Európskej únie tak, aby bola kompatibilná pre nový spôsob výberu mýta plánovaný v celej EÚ od roku 2028. NDS rovnako rokuje s prevádzkovateľom mýtneho systému o zlepšení podmienok kontraktu v prospech NDS.