Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
26.11.2019 3019000786 Správny poplatok 4500162264 Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, Bratislava, 810 05, SK 115.00
25.11.2019 2219015121 odstránenie bezp. skrutiek na BL127SI 4500162357 BOAT a.s., Vajnorská 167, Bratislava, 832 37, SK 83.15
25.11.2019 3019000783 PZP - nespotrebované poistné KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK -4.20
25.11.2019 3019000784 PZP - nespotrebované poistné KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK -4.20
22.11.2019 2219015029 plombovanie elektromerov: BECKOV 4500162347 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 15.70
21.11.2019 2219014939 letenky 4500162404 Pelicantravel.com, s. r. o., Cintorínska 3/B, Bratislava, 811 08, SK 123.98
21.11.2019 2319014446 Návrhy na vyvlastnenia VP/2019/16536 MCST, a.s., Vajnorska 136, Bratislava, 832 61, SK 31 340.05
21.11.2019 3019000778 miestny poplatok,r. 2019 4500161381 Obec Liptovský Ján, Jána Kalinčiaka 39, Liptovský Ján, 032 03, SK 110.00
20.11.2019 2319014430 Nájomná zmluva FO VP/2019/15255 Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, 080 01, SK 760.05
20.11.2019 5019000446 predplatné časopisu TUNEL 4500162222 Česká tunelářská asociace ITA/AITES, Dělnická 12, Praha 7, 170 04, CZ 800.00
19.11.2019 2219014938 Zmluva o pripojení odberného miesta elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - OM: Trenčín ZM/2019/0389 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 1 048.50
19.11.2019 2319014394 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/16540 MART-SK, s.r.o., Železničná 1900, Veľký Šariš, 082 21, SK 196.74
19.11.2019 5019000444 predplatné Právní rozhledy 4500162066 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o., Šustekova 8, Bratislava-Petržalka, 851 04, SK 520.00
18.11.2019 2319014281 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2019/16534 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 46.05
18.11.2019 2319014286 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2019/16534 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 193.41
18.11.2019 2319014423 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/16620 Okresný súd Bratislava II, Drieňova 5, Bratislava, 827 02, SK 714.81
18.11.2019 2319014435 Návrhy na vyvlastnenia VP/2019/16625 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK 1 187.36
18.11.2019 5019000443 Predplatné čas. TUNEL 4500161956 Česká tunelářská asociace ITA/AITES, Dělnická 12, Praha 7, 170 04, CZ 3 200.00
18.11.2019 2219014748 vyúčtovanie školenia 4500160352 TAYLLOR & COX Slovensko, a. s., Zelinárska 6, Bratislava-Ružinov, 821 08, SK 590.00
15.11.2019 2219014710 prenájom rohoží za 07.10.2019 - 03.11.2019 ZML/441/2010 4500158009 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 59.64