Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
28.11.2018 2218014656 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/642/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 304.63
28.11.2018 2118001410 Zmluva o dielo zhotovenie stavby D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha ZM/2016/0464 STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 2 280 724.67
28.11.2018 2118001414 Zmluva o dielo - zhotovenie stavby D1 Budimír - Bidovce v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha ZM/2016/0348 SKANSKA SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK 6 609 591.18
28.11.2018 2118001437 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D1 Prešov západ - Prešov juh v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha ZM/2017/0121 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 6 900 288.05
27.11.2018 2218014644 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd ZML/356/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 575.83
27.11.2018 5018000526 reg.popl.za doménu ndsas.com, ndsas.eu, ndsas.org, ndsas.net 4500140806 Webglobe - Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2, Bratislava, 821 09, SK 51.80
26.11.2018 2218014580 čipové karty 4500141633 PRODIS s.r.o., Pražská 8, Košice, 040 01, SK 168.00
26.11.2018 3018000718 nájomné za 12/2018, kancelárie odboru správy stav.doz. BB 4500141977 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 182.99
26.11.2018 3018000720 vedľajšie náklady kancelárií odb.správy staveb. dozoru BB - 12/2018 4500141979 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 138.80
26.11.2018 3018000722 HP - doplatok poistného KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 56.42
26.11.2018 3018000723 HP - doplatok poistného KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 28.55
26.11.2018 2218014512 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/643/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 544.25
26.11.2018 3018000724 HP - doplatok poistného KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 34.42
26.11.2018 3018000719 miestny poplatok za znečisťovanie ovzdušia - L. Ján 2018 4500141986 Obec Liptovský Ján, Jána Kalinčiaka 39, Liptovský Ján, 032 03, SK 110.00
23.11.2018 2218014497 50.konferencia vodohospodárov, Zborník 4500139482 HEKAS, s.r.o., Švabinského 17, Bratislava, 851 01, SK 1 010.00
23.11.2018 5018000522 ZOVB ZOVB č.30703/VB-001/2015/Čierne/1019/808-71/HudEm Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 170.82
23.11.2018 5018000524 preddavok na účastnícky poplatok za Kurz mzdového účtovníctva a personalistiky pre pokročilých 4500141026 Maxim s. r. o., Dúbravská cesta 2, Bratislava, 841 04, SK 357.60
22.11.2018 2218014396 zaškolenie pre prácu so softvérom BTS 4500138764 BE-soft a.s., Krakovská 2398/23, Košice, 040 01, SK 300.00
22.11.2018 3018000716 HP - doplatok poistného KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 55.00
22.11.2018 3018000717 HP - doplatok poistného KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 55.00