Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
06.02.2018 2218000843 stravné lístky, nápojové poukážky Malacky ZML/1039/2010 4500123241 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 7 071.20
06.02.2018 2218000859 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 164.25
05.02.2018 2318000867 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2017/07836 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 941.49
05.02.2018 2318000868 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2017/15513 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 974.46
05.02.2018 2218000748 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/377/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 1 221.08
05.02.2018 2218000796 Zmluva o dodávke elektriny a súvisiacich službách ZML/48/2007 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 151.45
05.02.2018 2318000842 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2015/02769 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 156.00
05.02.2018 2318000844 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2015/02774 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 55.44
02.02.2018 2218000660 Satelit Štandard, Nájom koncového zariadenia - prvé ZML/393/2010 4500123464 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 9.25
02.02.2018 2218000732 bankové potvrdenie pre audit 4500125185 Tatra banka a.s., Hodžovo námestie 3, Bratislava, 811 06, SK 66.67
02.02.2018 3018000055 poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady r. 2018 4500124685 Obec Štrba, Hlavná 188/67, Štrba, 059 38, SK 27 753.00
01.02.2018 3018000056 súdny popl. pri zmene údajov v OR Okr.súd Bratislava 1. 4500124066 Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK 33.00
31.01.2018 2218000555 Stravné lístky LM ZML/1039/2010 4500123223 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 6 453.00
30.01.2018 3018000054 úhrada súdneho popl. 27Cb/19/2018 4500124066 Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK 90.50
30.01.2018 3018000051 nájomné za nebytové priestory, za 2/2018 4500124444 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 2 838.70
30.01.2018 3018000052 nájomné na nebytové priestory - vedľajšie náklady(voda, plyn, elektrika, stráž.služba) za 2/2018 4500124446 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 1 541.70
30.01.2018 3018000053 PZP - doplatok poistného KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 9 936.00
30.01.2018 2218000505 vložné na kurz: Provádení a kontrola sanací beton.konstrukcí 22. - 25.1.2018 4500124855 Betonconsult, s.r.o., V rovinách 123, Praha 4, 140 00, CZ 17 430.00
29.01.2018 2218000501 poradenstvo pri riešení problematiky podávania na vyvlastnenie 4500124489 ADP Tax, k.s., Blagoevova 9, Bratislava, 851 04, SK 19 300.00
29.01.2018 2318000636 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2016/11804 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK -2 196.48