Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
09.09.2019 2219011068 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd ZML/356/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 180.18
09.09.2019 2219011076 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 74.46
09.09.2019 2219011123 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/377/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 954.68
09.09.2019 2219011140 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 49 885.60
09.09.2019 2219011215 zapojenie na verejný vodovod v obci Skalité parc.č. 6138/5, 6138/38 4500155903 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 149.69
09.09.2019 3019000643 poistná udalosť č.12048-2019, spoluúčasť PZ č.11-314885-2 4500157519 Rihák Pavol, Hlavná 543, Matúškovo, 925 01, SK 33.00
09.09.2019 3019000644 návrh na zapaltenie súdneho popl., sp.zn.35Cb/26/2018 4500144420 Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK 34.00
06.09.2019 5019000375 seminár: skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci/stavebný dozor, Ing. M.Škarba, 8. - 9.10.2019 v BB 4500157034 Slovenská komora stavebných inžinie rov, Mýtna 29, Bratislava, 810 05, SK 250.00
06.09.2019 3019000641 správny popl.za vydanie rozhodnutia o úplnej uzávierke tunela Horelica a prípojných komunikácií 4500156833 Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, Bratislava, 810 05, SK 170.00
05.09.2019 3019000632 PZP - nespotrebované poistné KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK -12.90
05.09.2019 3019000633 PZP - nespotrebované poistné KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK -9.11
05.09.2019 2319009568 Nájomná zmluva FO VP/2019/10811 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 25.44
05.09.2019 2319009569 Nájomná zmluva FO VP/2019/10799 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 4.62
05.09.2019 3019000637 PZP - nespotrebované poistné KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK -1.33
05.09.2019 3019000638 HP - nespotrebované poistné KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK -196.67
05.09.2019 2219010911 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 88.12
05.09.2019 3019000639 úhrada účastníckeho poplatku za konferenciu "Doprava 2019 - Cesta bez hraníc" 4500157025 Ticketportal SK, s. r. o., Radlinského 6, Bratislava, 811 07, SK 621.00
05.09.2019 2219010917 Satelit štandard Nájom koncového zariadenia - prvé za 09/2019 4500157059 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 11.10
05.09.2019 2219010921 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku ZM/2011/0241 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 516.10
05.09.2019 2219010928 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/1384/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 293.99