Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
10.06.2020 2220005927 BUSINESS CITY NET 05/20 4500161978 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 566.24
10.06.2020 2220005929 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 746.00
10.06.2020 2220005925 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd ZML/356/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 131.88
10.06.2020 2220005931 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 80.36
10.06.2020 2220005971 výučba AJ 05/2020 4500165738 july group, s. r. o., Rozvodná 2959/1, Bratislava-Nové Mesto, 831 01, SK 209.00
10.06.2020 2220006020 oprava stroja Farmlift 735 4500171273 Agrokov, spol. s r.o., Cajlanská 173, Pezinok, 902 01, SK -504.25
10.06.2020 2320003611 Vecné bremeno na pozemok FO/PO ZOVB -žsr-818135001-4-2019 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 1 481.02
10.06.2020 2220005918 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 69.79
10.06.2020 2220005978 obnovenie plomby 4500171593 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 18.00
09.06.2020 2220005860 Rámcová dohoda o dodávke zemného plynu ZM/2019/0195 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 20 071.93
09.06.2020 2220005876 evo diesel ZM/2011/0402 4500171352 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 2 506.04
09.06.2020 2220005878 evo diesel ZM/2011/0402 4500171374 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 76.29
09.06.2020 2220005880 evo diesel ZM/2011/0402 4500171301 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 3 700.46
09.06.2020 2220005856 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 345.40
09.06.2020 2220005858 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/377/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 1 169.48
09.06.2020 2220005875 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 139.31
09.06.2020 2220005909 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 404.86
09.06.2020 2220005939 výmena poškodených modulov na moste ZM/2019/0243 4500164865 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 7 119.90
09.06.2020 3020000402 úhrada preddavku na trovy dôkazu 4500171428 Okresný súd Bratislava IV, Saratovská 1/A, Bratislava, 844 54, SK 600.00
09.06.2020 3020000403 poplatok za podanie návrhov 4500171424 Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, Banská Bystrica, 975 59, SK 16.50