Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
30.05.2018 2218005980 aktualizačná odborná príprava technika PO 22.5.-26.5.2018 4500125814 Inštitút vzdelávania EÚ, s.r.o., Štefánikovo námestie 4, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 140.00
29.05.2018 2218005909 Satelit Štandard, Nájom koncového zariadenia - prvé 06/2018 ZML/393/2010 4500123464 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 9.25
29.05.2018 2218005911 Satelit Štandard, Nájom koncového zariadenia - prvé 05/2018 ZML/393/2010 4500123464 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 9.25
29.05.2018 2218005994 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/643/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 451.37
29.05.2018 3018000378 nájomné za nebytové priestory 06/2018 4500130594 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 50.00
29.05.2018 3018000379 nájomné za nebytové priestory 06/2018 4500130596 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 91.55
29.05.2018 3018000380 nájomné za nebytové priestory 06/2018 4500130591 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 1 541.70
29.05.2018 3018000381 nájomné za nebytové priestory 06/2018 4500130589 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 2 875.55
28.05.2018 2218005875 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre Do Levoča, D1 Jánovce - Jablonov II. úsek ZM/2016/0042 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 961.06
28.05.2018 2218005873 rádioprijímač 4500130547 ELEKTROSPED, a.s., Pestovateľská 13, Bratislava, 821 04, SK 121.65
28.05.2018 2218005878 KBC - vyjadrenie k žiadosti 4500131398 SWAN KE, s.r.o., Juhoslovanská 2/A, Košice, 040 13, SK 13.00
28.05.2018 3018000376 úhrada súdneho popl. 29Cb/110/2018 4500124066 Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK 28.50
28.05.2018 3018000377 úhrada súdneho popl. 25Cb/133/2017 4500124066 Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK 52.50
28.05.2018 2218005874 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/642/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 276.77
28.05.2018 2318004718 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2018/05947 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 31.09
28.05.2018 2318004719 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2018/05947 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 22.50
28.05.2018 2118000533 Znalecký posudok na stanovenie hodnoty pozemku OBJ/12041/2018 Ústav súd.inžinierstva ŽU v Žiline, ul.1.mája 32, Žilina, 010 01, SK 1 000.00
25.05.2018 2218005798 oprava rigolu na D1 v km 382 - Fričovce 4500127392 FABINY, s.r.o., Zimné 178, Rudňany, 053 23, SK 31 853.45
25.05.2018 2218005827 školenie Lean II - Value Stream Management dňa 17.5.18, P. Sanertik a p. Oravcová 4500129915 FBE Bratislava, s.r.o., Lazaretská 29, Bratislava, 811 09, SK 780.00
25.05.2018 2218005841 meranie, váhy s automat.činnosťou na váženie cestných vozidiel za pohybu - overenie 4500127622 Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslovova 31, Banská Bystrica, 974 01, SK 370.50