Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
22.11.2018 2218014329 Zmluva č. ZM/2011/0253 o dodávke vody z verejného vodovodu, odovzdaní odpadových vôd ZM/2011/0253 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 791.28
22.11.2018 5018000521 záloha na odvoz a likvid.odpadu z ČOV 4500141786 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 70.00
22.11.2018 3018000713 HP - doplatok poistného KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 80.87
22.11.2018 3018000714 HP - doplatok poistného KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 80.87
22.11.2018 3018000717 HP - doplatok poistného KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 55.00
21.11.2018 2218014296 ubytovanie v termíne 4.10. - 5.10.2018 pre 29 osôb 4500141841 Q&R service s.r.o., Dunajská 8, Bratislava, 811 08, SK 1 178.33
21.11.2018 3018000712 mes.popl.za poskyt.služby pri ochrane majetku za 12/2018 4500140242 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 49.53
21.11.2018 2218014289 školenie: verejné obstarávanie zákaziek s nízkou hodnotou konané dňa 12.11.18 v BA 4500136835 Ing. Helena Polónyi-QA, s.r.o., Nová 308/59, Šamorín, 931 01, SK 250.00
21.11.2018 2218014291 Autocont tech forum 2018 - registr.popl., p. Vido, p.Horváth, p.Krošlák 4500139414 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 249.99
20.11.2018 2218014032 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre Do Levoča, D1 Jánovce - Jablonov II. úsek ZM/2016/0042 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 836.98
20.11.2018 2218014262 prenájom rohoží za 8.10. - 4.11.2018 ZML/441/2010 4500137305 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 59.64
20.11.2018 2218014273 prezutie pneumatík, oprava defektu 4500141381 AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK 7.50
20.11.2018 2318013833 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 860018/001/2018 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK -2 285.00
19.11.2018 2218014020 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 158.41
19.11.2018 2218014021 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 569.61
19.11.2018 2218014023 Zmluva o dodávke pitnej vody verejným vodovodom - odberné miesto: odpočívadlo Turčianska Štiavnička ZM/2017/0229 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 643.30
19.11.2018 2218014026 office TV L ZM/2017/0149 4500141407 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava, 851 01, SK 35.82
19.11.2018 2218014029 overenie váhy 4500138218 Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslovova 31, Banská Bystrica, 974 01, SK 370.50
19.11.2018 2218014153 kurz inštruktora prvej pomoci 4500136846 Slovenský červený kríž Ustredný sekretariat, Gresslingová 24, Bratislava, 814 46, SK 265.00
19.11.2018 2218014022 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 383.11