Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
02.11.2017 2217012349 stravné lístky, SSÚD LM ZML/1039/2010 4500117595 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 5 346.00
02.11.2017 2317015197 Nájmová zmluva na pozemok FO VP/2017/16939 Minčík Milan a Nadežda, Sabinovská 5050/13, Prešov, 080 01, SK 20.78
02.11.2017 2317015206 Nájmová zmluva na pozemok FO VP/2017/16934 Polomský Milan, Malý Šariš 562, Prešov, 080 01, SK 20.80
02.11.2017 2317015209 Nájmová zmluva na pozemok FO VP/2017/16937 Panda Anton a Anna, Matice Slovenskej 4761/3, Prešov, 080 01, SK 20.80
02.11.2017 2317015275 Nájmová zmluva na pozemok FO VP/2017/16933 Poráčová Helena, J. Dobranského 26/2, Svinia, 082 32, SK 7.05
02.11.2017 3017000631 komunálny odpad a drobný stavebný odpad, tunel Horelica 4500119429 Mesto Čadca, Námestie Slobody 30/2, Čadca, 022 01, SK 156.00
02.11.2017 3017000633 KASKO - doplatok poistného KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 339.43
31.10.2017 2317014953 Nájmová zmluva na pozemok FO VP/2017/16697 Šalata Anton, Prostejovská 6323/93, Prešov, 080 01, SK 7.05
31.10.2017 2317014959 Nájmová zmluva na pozemok FO VP/2017/16701 Šalata František, Tulská 5318/71, Banská Bystrica, 974 04, SK 7.05
31.10.2017 2317015195 Nájmová zmluva na pozemok FO VP/2017/16809 Slaninová Mária, Švábska 6801/66, Prešov, 080 05, SK 7.05
31.10.2017 3017000630 Obec Štrba, Hlavná 188/67, Štrba, 059 38, SK 3 884.02
31.10.2017 5017000431 predplatné časopisu TUNEL č.1-4/2018, 5 ročníkov 4500119918 Česká tunelářská asociace ITA/AITES, Dělnická 12, Praha 7, 170 04, CZ 3 000.00
30.10.2017 2217012231 preškolenie odborne spôsobilých osôb (EIA) p. Poljak 4500119080 Agency EKO, s.r.o., Revolučná 3290/5, Žilina, 010 01, SK 50.00
30.10.2017 2217012294 účastnícky popl.konferencie: "Geodézia a kartografia v doprave"21. - 22.9.2017 Košice, 8 účastníkov 4500114659 Slovenská spol.geodet.a kartografov, Koceľová 15, Bratislava, 815 94, SK 992.00
30.10.2017 2317015031 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2017/16806 Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, Považská Bystrica, 017 13, SK 166.68
30.10.2017 2317015032 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2017/16804 Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, Považská Bystrica, 017 13, SK 8 361.78
30.10.2017 2317015033 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2017/16811 Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, Považská Bystrica, 017 13, SK 16 048.80
30.10.2017 3017000628 vedľajšie náklady kancelárií za 11/2017 v BB, kancelárie odboru správy staveb.dozoru 4500119475 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 138.80
30.10.2017 3017000629 nájomné za 11/2017 kanc.odboru správy staveb. dozoru BB 4500119474 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 180.65
30.10.2017 2217012212 účasť na seminári Stavebné právo v praxi - 24.10.2017 4500118834 Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o., organizačná zložka, Michalská 9, Bratislava, 811 01, SK 447.00