Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
06.09.2018 2218010368 funkcia technika PO, BOZP za 09/2018 ZML/223/2010 4500123261 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 272.19
06.09.2018 2218010373 ND na vozidlá 4500135990 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 233.00
06.09.2018 2218010484 nabíjačka 4500135934 KABA International s.r.o., Letná 65/58, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 482.80
06.09.2018 2218010496 materiál 4500135905 Ing. Andrej Ferenc - F.A.T. - FEVYL, Radničné námestie 38, Bardejov, 085 01, SK 745.68
06.09.2018 3018000620 návrh na vykonanie exekúcie - trovy konania 4500136519 Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, Banská Bystrica, 975 59, SK 16.50
06.09.2018 3018000621 súdny poplatok 29Cb/167/2018 4500124066 Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK 16.50
06.09.2018 3018000622 súdny poplatok 29Cb/169/2018 4500124066 Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK 78.50
05.09.2018 2218010264 nápojové poukážky Trenčín ZML/1039/2010 4500136151 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 21.00
05.09.2018 2218010265 Nápojové poukážky Trenčín ZML/1039/2010 4500136151 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 390.60
05.09.2018 2218010266 stravné lístky Trenčín ZML/1039/2010 4500136152 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 6 835.20
05.09.2018 2218010272 stravné lístky Trnava ZML/1039/2010 4500136180 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 5 611.20
05.09.2018 2218010276 prezentácia NDS, Dni slovenských cestárov, 11. - 12.10.2018 Košice 4500133836 ANKOV group, s. r. o., Poľná 2565/4A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 3 000.00
05.09.2018 2218010293 prenájom stojana na vratné obaly 09/2018 4500135323 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 2.50
05.09.2018 2218010295 ND na vozidlá 4500135902 JOBA-ZH, s. r. o., Priemyselná 815/6, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 70.33
05.09.2018 2218010355 počítačové programy Adobe 4500134591 Jaroslav Matzenauer RS - COM, Narcisova 2005/30, Rimavská Sobota, 979 01, SK 2 942.00
05.09.2018 3018000609 poplatok za pridelenie licencie a volacích znakov na prev.rádiostaníc SSÚR Nová Baňa za 4.štvrťrok 2018 4500123095 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 3.48
05.09.2018 3018000610 popl. za pridel.licencie a vol.znakov na prev.rádiostaníc na SSÚR Nová Baňa za 4.štvrťrok 2018 4500123097 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 36.30
05.09.2018 3018000613 súdny poplatok 0920444318 4500136391 Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, Banská Bystrica, 975 59, SK 16.50
05.09.2018 3018000614 úhrada súdneho poplatku 0920443118 4500136394 Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, Banská Bystrica, 975 59, SK 16.50
05.09.2018 3018000615 úhrada na IV.Q 2018 - pridelené frekvencie a pridelené znaky pre TT 4500136232 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 30.48