Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
13.11.2018 2218013823 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku pre SSÚD Prešov ZM/2012/0361 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 726.52
13.11.2018 2218013832 stravné lístky, SSÚD Martin ZML/1039/2010 4500140117 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 3 350.40
13.11.2018 2218013865 stravné lístky, SSÚD BA ZML/1039/2010 4500140030 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 12 000.00
13.11.2018 2218013877 stravné lístky, SSÚR ZV ZML/1039/2010 4500140130 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 6 720.00
13.11.2018 2318013532 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2018/08953 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 1 030.00
13.11.2018 2118001285 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D1 Prešov západ - Prešov juh v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha ZM/2017/0121 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 12 831 809.82
13.11.2018 2218013879 stravné lístky, NDS ústredie ZML/1039/2010 4500138752 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 96 000.00
13.11.2018 2218013880 nápojové poukážky, SSÚD Mengusovce ZML/1039/2010 4500139635 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 150.00
13.11.2018 2118001283 Zmluva o dielo - zhotovenie stavby D1 Budimír - Bidovce v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha ZM/2016/0348 SKANSKA SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK 6 755 702.34
13.11.2018 2118001292 Zmluva o dielo - D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, stavebné práce ZM/2013/0456 STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 9 163 575.97
13.11.2018 2118001293 Zmluva o dielo - D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, stavebné práce ZM/2014/0188 Salini Impregilo S.p.A.,, Via dei Missaglia 97, Miláno, 201 42, SK 1 338 715.33
13.11.2018 2118001295 Zmluva o dielo - D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, stavebné práce ZM/2014/0188 DÚHA, a.s., Prievozská 4D, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 09, SK 446 238.44
13.11.2018 2118001296 Zmluva o dielo - D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, stavebné práce ZM/2014/0188 DÚHA, a.s., Prievozská 4D, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 09, SK 50 910.00
13.11.2018 2318013533 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 808393/002/2018 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 19 380.00
13.11.2018 2218013714 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku ZM/2018/0228 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 480.20
13.11.2018 2218013820 Nápojové poukážky Čadca ZML/1039/2010 4500140230 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 245.00
13.11.2018 2218013822 Nápojové poukážky Košice ZML/1039/2010 4500140294 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 170.80
13.11.2018 2218013824 Stravné lístky Košice ZML/1039/2010 4500140290 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 10 478.40
13.11.2018 2218013826 Stravné lístky LM ZML/1039/2010 4500140243 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 1 363.20
13.11.2018 2218013827 Nápojové poukážky Beharovce ZML/1039/2010 4500140321 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 35.90