Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
04.09.2019 2219010889 stravné lístky SSÚD Mengusovce ZML/1039/2010 4500156364 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 10 728.20
04.09.2019 2319009417 Nájomná zmluva FO VP/2019/10869 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 1.07
04.09.2019 2319009418 Nájomná zmluva FO VP/2019/10855 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 2.01
04.09.2019 2319009423 Nájomná zmluva FO VP/2019/10833 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 62.34
04.09.2019 2319009424 Nájomná zmluva FO VP/2019/10826 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 13.33
04.09.2019 2319009425 Nájomná zmluva FO VP/2019/10882 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 74.31
04.09.2019 2319009436 Nájomná zmluva FO VP/2019/10904 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 53.71
04.09.2019 2319009441 Nájomná zmluva FO VP/2019/10898 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 109.34
04.09.2019 2319009442 Nájomná zmluva FO VP/2019/10897 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 15.03
04.09.2019 2319009444 Nájomná zmluva FO VP/2019/10896 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 48.71
04.09.2019 2319009445 Nájomná zmluva FO VP/2019/10895 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 44.70
04.09.2019 2319009446 Nájomná zmluva FO VP/2019/10893 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 20.40
04.09.2019 2319009449 Nájomná zmluva FO VP/2019/10889 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 5.44
04.09.2019 2319009483 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/11010 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 20.91
04.09.2019 2319009488 Nájomná zmluva FO VP/2019/10851 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 18.23
04.09.2019 2319009491 Nájomná zmluva FO VP/2019/10844 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 64.70
04.09.2019 2319009502 Nájomná zmluva FO VP/2019/10886 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 0.73
04.09.2019 2319009506 Nájomná zmluva FO VP/2019/10870 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 1.36
04.09.2019 2319009509 Nájomná zmluva FO VP/2019/10794 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 5.71
04.09.2019 3019000631 správny poplatok za vydanie rozhodnutia o úplnej uzávierke D3 Svrčinovec - Skalité vrátane tunelov Svrčinovec a Poľana. 4500156832 Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, Bratislava, 810 05, SK 470.00