Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
11.11.2019 2219014310 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku ZM/2018/0228 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 183.72
11.11.2019 2219014317 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku ZM/2018/0228 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 2 073.69
11.11.2019 2219014318 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku ZM/2018/0228 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 5 511.63
11.11.2019 2219014322 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku ZM/2018/0228 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 411.66
11.11.2019 2219014339 likvidácia kalu na ČOV 4500160368 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 46.80
11.11.2019 2219014343 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku pre SSÚD Prešov ZM/2012/0361 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 668.78
11.11.2019 2319014261 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2019/16504 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 644.32
11.11.2019 5019000437 predplatné odb. lit. 4500161404 PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina, 010 01, SK 103.32
08.11.2019 2219014230 náhradné diely 4500158752 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 1 385.60
08.11.2019 2219014234 upratovanie ZML/145/2010 4500160962 Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV IS, Energetikov 166/14, Žilina, 010 01, SK 465.02
08.11.2019 2219014235 PHM diesel, benzín ZM/2011/0402 4500161226 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 3 257.29
08.11.2019 2219014236 PHM diesel, benzín ZM/2011/0402 4500161129 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 1 794.60
08.11.2019 2219014237 štandardná elek. aukcia 4500155412 eBIZ Corp s. r. o., Lehotského 1, Bratislava, 811 06, SK 130.00
08.11.2019 2219014238 PHM diesel, benzín ZM/2011/0402 4500161130 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 3 976.25
08.11.2019 2219014241 prenájom 2 párov optických vlákien 11/2019 ZM/2016/0240 4500161508 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 801.91
08.11.2019 2219014244 maliarsky materiál ZM/2018/0335 4500159410 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 263.76
08.11.2019 2219014246 oprava vozidla 4500160878 Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK 245.00
08.11.2019 2219014307 oprava a údržba strojov 4500159881 MURTEL spol. s.r.o., Radničné námestie 1, Bratislava, 821 05, SK 3 165.61
08.11.2019 2219014312 likvidácia odpadu ET/2019/0001 4500143567 TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK 706.00
08.11.2019 2119001289 geodet 70006/2015 GEOŠ - g. k., s.r.o., Radlinského 28, Bratislava, 811 07, SK 1 135.74