Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
26.10.2017 2317014657 Nájmová zmluva na pozemok FO VP/2017/16363 Vavreková Beáta, Višňová 6505/5, Prešov, 080 01, SK 286.42
26.10.2017 2317014702 Nájmová zmluva na pozemok FO VP/2017/16404 Derfiňáková Mária, Kotrádova 5168/2, Prešov, 080 01, SK 74.94
26.10.2017 2317014775 Nájmová zmluva na pozemok FO VP/2017/16499 Chovan Dušan, Sídl.dukl.hrdinov 3978/11, Prešov, 080 01, SK 1 056.16
26.10.2017 2217012107 úroky z omeškania za oneskorenú úhradu zmluvy č. 00026/2016-PKZP-K40001/16.00 za r. 2017 4500119520 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 16.50
25.10.2017 2317014573 Nájmová zmluva na pozemok FO VP/2017/16294 Jurášková Mária, Chalupkova 336/24, Prešov, 080 05, SK 412.78
25.10.2017 2317014576 Nájmová zmluva na pozemok FO VP/2017/16297 Lorincová Ľubica, Matice Slovenskej 4769/6, Prešov, 080 01, SK 69.33
25.10.2017 2317014586 Nájmová zmluva na pozemok FO VP/2017/16308 Mačišáková Beáta, Chalupkova 70, Prešov, 080 05, SK 9.69
25.10.2017 2317014588 Nájmová zmluva na pozemok FO VP/2017/16310 Makarová Gabriela, Karpatská 1328/3, Košice, 040 01, SK 15.77
25.10.2017 2317014596 Nájmová zmluva na pozemok FO VP/2017/16311 Márkusová Mária, Hemerkova 5, Košice, 040 23, SK 63.06
25.10.2017 2317014604 Nájmová zmluva na pozemok FO VP/2017/16319 Onderková Daniela, Dargovská 1216/2, Košice, 040 01, SK 15.77
25.10.2017 2317014608 Nájmová zmluva na pozemok FO VP/2017/16324 Pirohárová Marta, Pavla Horova 6317/4, Prešov, 080 01, SK 448.05
25.10.2017 2317014628 Nájmová zmluva na pozemok FO VP/2017/16334 Sedláková Agáta, Chalupkova 26, Prešov, 080 05, SK 54.05
25.10.2017 2317014634 Nájmová zmluva na pozemok FO VP/2017/16340 Schiffer Pavol, Vihorlatská 14, Prešov, 080 01, SK 4.85
25.10.2017 2317014547 Nájmová zmluva na pozemok FO VP/2017/16268 Degro Gejza, Pionierska 422/11, Prešov, 080 05, SK 226.04
25.10.2017 2317014548 Nájmová zmluva na pozemok FO VP/2017/16270 Dziedzinová Elena, Gaštanová 1743/6, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 9.69
25.10.2017 2317014554 Nájmová zmluva na pozemok FO VP/2017/16276 Guzyová Oľga, Kukučínova 861/35, Prešov, 080 05, SK 113.02
25.10.2017 2317014555 Nájmová zmluva na pozemok FO VP/2017/16277 Harničárová Marta, Dúbravská 14, Prešov, 080 01, SK 412.78
24.10.2017 2317014515 Návrhy na vyvlastnenia VP/2017/16252 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 1 553.90
24.10.2017 3017000623 PZP - doplatok poistného KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 27.39
24.10.2017 5017000428 seminár:stavebné právo v praxi 24.10.2017, 3 účastníci 4500118834 Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o., organizačná zložka, Michalská 9, Bratislava, 811 01, SK 536.40