Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
28.08.2018 2218010030 Poistná udalosť - oprava vozidla BA324PU 4500135872 Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK 6 376.08
28.08.2018 5018000475 Výroba torty (výročie SSÚD Trnava) 4500135348 Monikinetorty s.r.o., Majcichov 626, Majcichov, 919 22, SK 444.00
28.08.2018 2218009984 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/642/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 352.92
28.08.2018 2218009985 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/641/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 862.90
28.08.2018 2218010030 Poistná udalosť - oprava vozidla BA324PU 4500135872 Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK 6 376.08
28.08.2018 2218010060 oprava požiarnych hydrantov na HP Čunovo 4500135874 PIFox, s.r.o., Smolenická 12, Bratislava, 851 05, SK 940.00
27.08.2018 2218009945 mesačný servis za 7/2018 tunel Horelica ZM/2015/0263 4500124049 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 636.35
27.08.2018 2218009955 Oprava vozidla FIAT Ducato EČV: BA821US, poistná udalosť č. 9565806673 4500135841 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 1 842.27
27.08.2018 2218009971 Reklamné predmety 4500134969 REPRE, s.r.o., Vlčie Hrdlo 61, Bratislava, 821 07, SK 1 048.82
27.08.2018 3018000601 havarijné poistenie - doplatok poistného KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 184.44
27.08.2018 2218009945 mesačný servis za 7/2018 tunel Horelica ZM/2015/0263 4500124049 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 636.35
27.08.2018 2218009955 Oprava vozidla FIAT Ducato EČV: BA821US, poistná udalosť č. 9565806673 4500135841 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 1 842.27
27.08.2018 2218009971 Reklamné predmety 4500134969 REPRE, s.r.o., Vlčie Hrdlo 61, Bratislava, 821 07, SK 1 048.82
27.08.2018 3018000601 havarijné poistenie - doplatok poistného KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 184.44
24.08.2018 2218009911 Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov ZM/2012/0006 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 147.43
24.08.2018 2218009919 tesniace potrubné vaky 4500132262 Martin Pollák, Klčov 65, Klčov, 053 02, SK 920.05
24.08.2018 2318009312 Vecné bremeno na pozemok FO/PO TSK_VB-014/2018/Dolné Naštice Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, 911 01, SK 83.60
24.08.2018 2218009911 Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov ZM/2012/0006 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 147.43
24.08.2018 2218009919 tesniace potrubné vaky 4500132262 Martin Pollák, Klčov 65, Klčov, 053 02, SK 920.05
24.08.2018 2318009312 Vecné bremeno na pozemok FO/PO TSK_VB-014/2018/Dolné Naštice Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, 911 01, SK 83.60