Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb.

Vyhľadávanie

dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy názov dodávateľa objednávku podpísal suma v € bez DPH
19.04.2018 4500129084 Farby a riedidlá Chemolak, a. s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice Ing. Škola Vladimír, vedúci strediska SSÚR Čadca 797.69
19.04.2018 4500129141 Oprava BA042OS amstek, s.r.o., Galvaniho 12, 821 04 Bratislava PhDr. Richard Heligman vedúci strediska SSÚD 2 508.00
19.04.2018 4500129143 Oprava BA532OF Motor-Car Bratislava, s.r.o., Tuhovská 5, 831 07 Bratislava PhDr. Richard Heligman vedúci strediska SSÚD 2 288.14
19.04.2018 4500129162 Vrták, rezný kotúč, korunkový vrták Železiarstvo HAMMER, s.r.o., Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ 383.14
19.04.2018 4500129144 Špeciálne chemikálie INOVATION Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, 08001 Prešov PhDr. Richard Heligman vedúci strediska SSÚD 2 959.60
19.04.2018 4500129145 Pracovné náradie Narimex, spol. s r.o., Jungmannova 6, 851 01 Bratislava PhDr. Richard Heligman vedúci strediska SSÚD 2 836.85
19.04.2018 4500129167 IBC kontajnery na uskladnenie materiálu MORAN s.r.o., Tatranská cesta 163/54, 034 01 Ružomberok RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD 6 Martin 200.00
19.04.2018 4500129175 Roundup biaktiv O.A.S. Impex SLOVAKIA s.r.o., Cukrovarská 1604/16, 979 01 Rimavská Sobota RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD 6 Martin 916.00
19.04.2018 4500129169 Oprava vozidla Fiat BL637IO Auto Forum Martin s.r.o., Tomášikova 4219, 036 01 Martin RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD 6 Martin 200.00
19.04.2018 4500129163 Servis vozidla Fiat BL051NO (patrola) pri 80.000 km Auto Forum Martin s.r.o., Tomášikova 4219, 036 01 Martin RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD 6 Martin 500.00
19.04.2018 4500129151 LED osvetlenie LED SOLAR, s. r. o., Lesnícka 2/A, 080 05 Prešov Ing. Škola Vladimír, vedúci strediska SSÚR Čadca 6 320.00
19.04.2018 4500129128 odstránenie nedostatkov na EZ po vykonanej odbornej prehliadke - prístrešky cestných mechanizmov ENERGETIKA - JUMI, s.r.o., Starozagorská 39, 040 23 Košice Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 980.00
19.04.2018 4500129135 sada gumičiek na ovládaci joystick AKROM SK, s.r.o., Veterná 968/8, 900 45 Malinovo Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 45.00
19.04.2018 4500129187 oprava hasiaceho prístroja - dodanie nových HP PYROHAS Kozák, s.r.o., Košická 2, 044 71 Čečejovce Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 72.90
19.04.2018 4500129146 vedenie evidencie odpadov prevádzky EkoBia, s.r.o., Opletalova 84, Bratislava Ing. Klačanová Alena, vedúca SSÚD1 115.00
19.04.2018 4500129095 čistiace a hygienické potreby ROIN, s.r.o., Bratislava Ing. Dušan Minich, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa 266.63
19.04.2018 4500129131 pracovné náradie, spojovací materiál BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, 058 01 Poprad Ing.- Mirossayová janka, vedúca odd. správy, prevádzky a údržby 356.19
19.04.2018 4500129134 žiadosť o vydanie vyjadrenia o existencii TKZ Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Ing. Mirossayová Janka, vedúca odd. správy, prevádzky a údržby 20.00
19.04.2018 45129164 náhradný diel - BA 394 SO Motor - Car Poprad spol. s.r.o., Partizánska 4447/102, 058 01 Poprad Ing. Mirossayová Janka, vedúca odd. správy, prevádzky a údržby 27.85
19.04.2018 4500129166 náhradný diel - BA 382 UU Ľubomír Hanečák, Odbojárska 3325/5, 058 01 Poprad Ing. Mirossayová Janka, vedúca odd. správy, prevádzky a údržby 122.66