Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb.

Vyhľadávanie

dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy názov dodávateľa objednávku podpísal suma v € bez DPH
17.01.2018 4500124013 Oprava klimat. jednotiek v IPM HP Čunovo BT KLIMA, s.r.o., Pezinská 4426/41, 903 01 Senec PhDr. Richard Heligman vedúci strediska SSÚD 2 360.00
17.01.2018 4500124040 Brity na radlice MB SERVIS, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, 922 21 Moravany nad Váhom PhDr. Richard Heligman vedúci strediska SSÚD 2 750.00
17.01.2018 4500124031 služba J+A LUNA AUTO,s.r.o., Liptovský Mikuláš,Revolučná 3 Ing.Tomčík Juraj 188.37
17.01.2018 4500124017 Oprava uhlovej brúsky Ladislav Goban, Prešov Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov 22.10
17.01.2018 4500124062 el. materiál Vladimír Fedra - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky Ing. Alena Klačanová, vedúca SSÚD1 945.80
17.01.2018 4500124060 Čistiace prostriedky-upratovanie SSÚD 6 Martin JUMICOL s.r.o., Bytčická 89, 010 09 Žilina RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD 6 Martin 135.00
17.01.2018 4500124077 Oprava, prečistenie odpadového potrubia DN50 v budove na HP SR/A. Independent s.r.o., Pekná cesta 15, 831 52, Bratislava-Rača PhDr. Richard Heligman, vedúci SSÚD2 Bratislava 895.40
17.01.2018 4500124079 BL749ET oprava motora MB Servis, 922 21 Moravany nad Váhom, Kostelecká 1242/19A Csaba Lozsy Ing. vedúci strediska 41710 549.65
17.01.2018 4500124011 prezutie pneu + oprava defektu Ing.Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, 040 23 Košice-Sídlisko KVP Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 130.00
17.01.2018 4500124025 oprava vozidla BA149PN - predné brzdy UND-03, a.s., Rastislavova 106, 042 04 Košice Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 990.00
17.01.2018 4500124042 náhradné diely do dopr.prostriedkov FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelinum 10-11, 040 01 Košice Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 523.26
17.01.2018 4500124045 oprava kalového čerpadla ČOV SERVIS ČERPADIEL, s.r.o., Liptovská 12/4093, 040 01 Košice-Sever Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 160.00
17.01.2018 4500124046 oprava nakladača Caterpillar BAZ495 ZEPPELIN SK, s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, 974 05 Banská Bystrica-Kráľová Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 990.00
17.01.2018 4500124058 odborná prehliadka výťahu - I.štvrťrok 2018 Dalibor Šoltís-LIFT, Jasuschova 22, 040 01 Košice Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 250.00
17.01.2018 obj/2016/2018 D1 Bratislava, Bajkalská - Mierová, objednávka na vypracovanie znaleckého posudku ÚEOS - Komercia, a.s., Ružová dolina 27, 824 69 Bratislava Ing. Jiří Hájek, investičný riaditeľ 650.00
16.01.2018 4500123963 OOPP pre upratovačku Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, 010 01 Žilina RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD 6 Martin 50.00
16.01.2018 4500123974 prezutie pneumatík a oprava defektu Ing.Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, 040 23 Košice-Sídlisko KVP Ing.Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 230.00
16.01.2018 4500123980 Objímka výfuku Polynova, s.r.o, Kvetoslavov Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov 46.14
16.01.2018 4500123981 náhradné diely Bartolomej Derner, Prešov Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov 18.02
16.01.2018 4500124004 Oprava tlačiarne Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, 026 01 Dolný Kubín Ing. Rudolf Vido, riaditeľ úseku spoplatnenia a IT 439.20