Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy názov dodávateľa objednávku podpísal suma v € bez DPH
06.07.2020 4500172787 Havarijná oprava rozvodov teplej vody v laboratóriu SSÚD2 Independent, s.r.o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava PhDr. Richard Heligman vedúci strediska SSÚD 2 1 784.95
06.07.2020 4500172801 Dodávka a montáž okenných fólií na vozidlo BL767XZ Branislav Golier BG-sun, Za Jordánom 2050/43, 036 08 Martin RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD 6 390.00
06.07.2020 4500172802 Materiál na natieranie, farby Chemolak a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD 6 313.00
06.07.2020 4500172806 úhrada za pridelenie frekvencie - 3. štvrťrok 2020 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, Bratislava Ing. Klačanová Alena, vedúca SSÚD1 94.62
06.07.2020 4500172772 oprava ovládača signalizačného prívesu HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď Ing. Klačanová Alena, vedúca SSÚD1 104.00
06.07.2020 4500172769 dezinf. prostriedok Collecting s.r.o., Ružová dolina 20, Bratislava - Ružinov Ing. Alena Klačanová, vedúca SSÚD1 399.00
06.07.2020 4500172773 Objednávame občerstvenie v zmysle cenovej ponuky. SHARKAM B&B CATERING s.r.o., Krokusová 20243/3, 821 07 Bratislava Miháliková Zuzana JUDr., riaditeľka úseku podpory riadenia 1 140.00
06.07.2020 4500172758 Vejárovité kotúče, leštiace kotúče, plstené kotúče, vysokoteplot. pasty, Olejčnika, Lopatka Hoffmann Nűrnberg GmbH Qualitätswerkzeuge, Franz-Hoffmann Str. 3, 904 31 Nűrnberg PhDr. Róbert Kočiš vedúci strediska SSÚD 10 Beharovce 437.07
06.07.2020 4500172789 emisná kontrola dopr.prostriedkov ETEKO, s.r.o., Pri prachárni 0, 040 11 Košice Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 180.00
06.07.2020 4500172812 ozónový čistič vzduchu Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 200.00
06.07.2020 4500172815 Blatník TLP/650 BA 527ME Peter Pullman - AUTOTECHMA PULLMAN, Bučianská 9, 917 01 Trnava Ing.Dušan Horváth, vedúci strediska SSÚD 3 Trnava 72.00
06.07.2020 4500172745 Oprava a sanácia poškodených omietok a betónových častí podchodu pod rýchlostnou cestou R1 v km 127,870. Stormex, s.r.o., Sládkovičova 2545, 017 01 Považská Bystrica Ing. Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen 9 557.50
06.07.2020 4500172785 Skartátor Fellowes Powershed 62 MC 3 ks CECH Company s.r.o., Mierová 1742, Čadca Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ 527.31
03.07.2020 4500172674 Technická kontrola, emisná kontrola BL 311 TB Rudolf Mravec - MRAVEC s.r.o., R. Jašíka 548, Turzovka Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ 81.66
03.07.2020 4500172708 vypracovanie a predloženie dokumentácie na zhromažďovanie odpadu Ing. Marta Palčeková - Odpad servis, Hroncova 5/110, 040 01 Košice Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 80.00
03.07.2020 4500172709 induktívny spínač HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, 926 01 Sereď Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 158.83
03.07.2020 4500172710 uloženie valca, skrutka MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, 922 21 Moravany nad Váhom Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 118.30
03.07.2020 4500172711 čistenie sacieho potrubia BA785PL Protect servis, s.r.o., Vodomeračská 1, 040 11 Košice Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 200.00
03.07.2020 4500172725 pneumatiky 215/75 MIKONA, s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 701.00
03.07.2020 4500172689 pravidelná ročná údržba radarového merača rýchlosti: BL061YM, BL061YM, BL060YM, BL060YM ZTS Elektronika SKS, s.r.o., Nová Dubnica, Trenčianska 19 Ing. Juraj Tomčík, vedúci SSÚD 8 LM 1 112.00