Posúdenie prepravy

Národná diaľničná spoločnosť dbá na vhodné podmienky a výber trás nadmernej a nadrozmernej prepravy na komunikáciách, ktoré má vo svojom vlastníctve. Usiluje sa o zachovanie trvácnosti a funkčnosti diaľnic a rýchlostných ciest pre bezpečnú jazdu motoristov. V prípade nadmernej a nadrozmernej prepravy Vás žiadame o využitie online formulára na optimálne využívanie diaľnic na území Slovenskej republiky.

PRIHLÁSTE SA DO SVOJHO PROFILU  
 


ZAREGISTRUJTE SA


Vytvorte si profil a môžete využívať online nahlasovanie do systému Národnej diaľničnej spoločnosti.