VÝBEROVÉ KONANIE NA GENERÁLNEHO RIADITEĽA NÁRODNEJ DIAĽNIČNEJ SPOLOČNOSTI, A.S.

Výberové konanie na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa akciovej spoločnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s., je realizované v súlade so stanovami Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava.

 

Termín na doručenie písomnej prihlášky do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je do 21. 03. 2022 na adresu: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, odbor právny pod značkou „Výberové konanie na generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. – NEOTVÁRAŤ“.