10 vecí, ktoré by ste mali vedieť o diaľničnej známke

Na Slovensku máme takmer 800 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest. Ak sa chcete presúvať rýchlejšie a pohodlnejšie, mimo obcí, ponúka sa Vám možnosť zvoliť kvalitnú štvorprúdovku, ale potrebujete si kúpiť diaľničnú známku.

Doslova za pár sekúnd a z pohodlia Vašej obývačky – tak si viete kúpiť elektronickú diaľničnú známku, cez internet alebo mobilnú aplikáciu. Samozrejme, stále máte možnosť kúpiť si ju aj na pumpe. My v NDS však rozhodne odporúčame nákup cez internet. V tomto blogu Vám prinášame užitočné rady, ale aj odpovede na otázky, ktoré sa nás často pýtate.

 

 

1. Čo robiť, ak som sa dostal na spoplatnený úsek a nemal som diaľničnú známku?

Ak ste si nestihli z akýchkoľvek dôvodov diaľničnú známku zakúpiť, zabudli ste alebo vám neprešla platba, je dobré, aby ste to riešili hneď. Diaľničnú známku si musíte dodatočne zaobstarať v ten istý deň na najbližšej čerpacej stanici, prípadne po príchode do cieľa online cez internet či prostredníctvom mobilnej aplikácie https://eznamka.sk/sk/. Môžete si vybrať desaťdňovú, tridsaťdňovú, ročnú alebo 365-dňovú diaľničnú známku. Zdôrazňujeme však, že dodatočný nákup je núdzovým riešením, povinnosťou motoristu je mať elektronickú diaľničnú známku uhradenú ešte pred vstupom na spoplatnený úsek. 

 

2. Čo sa stane so známkou, keď zmením EČV?

Platnosť diaľničnej známky sa nestráca pri zmene evidenčného čísla vozidla. Takýto prípad nastane napríklad vtedy, ak predávate auto alebo naopak, kupujete auto, ktoré má zaplatenú eDZ. Nový majiteľ vozidla si uhradenú diaľničnú známku dokáže preregistrovať na svoje nové EČV. NDS tieto zmeny nerobí priamo. O zmenu v evidencii úhrady diaľničnej známky je potrebné požiadať na portáli www.eznamka.sk (https://www.eznamka.sk/selfcare/request/) alebo vo vybraných obchodných miestach v krajských mestách SR (https://eznamka.sk/sk/zakaznicke-miesta/zoznam-obchodnych-miest?t=7).

 

Ak predložíte všetky doklady potvrdzujúce zmenu EČV, tento proces trvá maximálne dva dni. V prípade zničenia, odcudzenia či predaja vozidla, nevzniká nárok na vrátenie alikvotnej časti úhrady diaľničnej známky.

 

3. Môžem si diaľničnú známku prehlásiť na iné vozidlo?

V zmysle zákona a Všeobecných obchodných podmienok Správcu výberu úhrady diaľničnej známky, diaľničná známka je medzi vozidlami neprenosná, to znamená, že nie je možné ju prenášať na iné vozidlo. Taktiež v prípade zničenia, odcudzenia či predaja vozidla nevzniká nárok na vrátenie celej alebo časti úhrady diaľničnej známky.

 

4. Môžem požiadať o vrátenie peňazí pri duplicitnej platbe?

NDS vám vráti peniaze, ktoré ste zainvestovali do kúpy diaľničnej známky na neexistujúce vozidlo, resp. na vozidlo s neexistujúcou EČV. Musíte však predložiť potvrdenie z Dopravného inšpektorátu Policajného zboru SR, že auto s danou EČV neexistuje. Ak sa stane, že si zakúpite diaľničnú známku na neexistujúce vozidlo, napíšte na e-mailovú adresu vratenieuhrady@ndsas.sk.  Vrátenie peňazí je takisto možné v prípade duplicitnej platby na tú istú EČV a pri mylnom zakúpení známky na oslobodené vozidlo. 

 

5. Ako mám predísť pokute a čo ak urobím chybu pri zadávaní EČV?

Za správne údaje pri kúpe elektronickej diaľničnej známky ste výlučne zodpovedný vy, teda kupujúci. Je veľmi dôležité si ihneď skontrolovať blok z pumpy, prípadne faktúru v elektronickej pošte, aby ste predišli problémom a prípadnej pokute. Ak je poskytnutý údaj chybný, ihneď po kúpe požiadajte o opravu – buď personál na čerpacej stanici alebo elektronicky cez opravný formulár na www.eznamka.sk. Dávajte pozor najmä pri zadávaní EČV, na ktoré kupujete diaľničnú známku. Nejazdite po diaľnici, kým nemáte kúpenú eDZ na správne vozidlo.

 

6. Mám parkovací preukaz ŤZP. Plynú mi z toho nejaké výhody?

Áno, držitelia parkovacích preukazov ťažkého zdravotného postihnutia si nemusia kupovať elektronické diaľničné známky. Jazda po rýchlostných cestách a diaľniciach je pre vás bezplatná. Podmienkou je, aby ste vozidlo správne zaregistrovali. Žiadosť o oslobodenie od úhrady elektronickej diaľničnej známky môžete podať na vybranom obchodnom mieste (ich zoznam nájdete tu: https://eznamka.sk/sk/zakaznicke-miesta/zoznam-obchodnych-miest?t=7). Registrácia oslobodenia od úhrady diaľničnej známky je možná aj elektronicky na webovej stránke www.eznamka.sk (https://www.eznamka.sk/selfcare/request/). Doklady prikladáte do prílohy, neodosielate ich priamo do NDS. Spoplatnené úseky môžete po registrácii využívať aj vtedy, ak vo vozidle nesedí držiteľ parkovacieho preukazu ŤZP. Podmienkou je ale to, aby bolo zaregistrované ako oslobodené od úhrady.

 

7. A čo keď mi do schránky príde pokuta?

Čo sa týka výberu pokút, tak riešenie priestupkov nie je v kompetencii NDS. Priestupkom sa zaoberá príslušný okresný úrad a v blokovom konaní orgán Policajného zboru. Ak Vám príde pokuta, môžete sa obrátiť priamo na okresný úrad, ktorý ju udelil aj s vysvetlením alebo podaním odporu. NDS nemá možnosť rozhodnúť o odpustení priestupku, o udelení, neudelení pokuty, ani ovplyvniť jej prípadnú výšku.

 

8. Potrebujem diaľničnú známku na motorku?

Každé vozidlo, ktoré jazdí po spoplatnených úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest musí mať vopred pred jazdou zakúpenú elektronickú diaľničnú známku. Je to povinnosť zo zákona pre každého majiteľa vozidla do 3,5 tony, dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť a pre prípojné vozidlá. Motorky môžu jazdiť po diaľniciach bez diaľničnej známky. Sú podľa zákona od poplatku oslobodené. Ale platí to len pre motocykle na dvoch kolesách.

 

9. Čo ak mi neprešla platba pri úhrade eDZ?

Správa o autorizácii platby, teda doručenie z banky, neslúži ako potvrdenie úhrady eDZ. V praxi to znamená to, že ak Vám z centrálnej evidencie úhrad eDZ nepríde potvrdenie o úhrade, nemáte diaľničnú známku uhradenú. V takomto prípade je motorista povinný úhradu zopakovať.

 

10. Neviem, dokedy mi platí známka, dá sa to niekde overiť?

Platnosť diaľničnej známky je možné kedykoľvek skontrolovať v mobilnej aplikácii, ako aj na internetovom portáli www.eznamka.sk zadaním EČV a krajiny registrácie vozidla.