Bezpečnostné prvky na diaľnici a návod ako prežiť v tuneli

Pri prejazde diaľnicou alebo rýchlostnou cestou ste si možno ani nevšimli bezpečnostné prvky, ktoré sú v podstate neoddeliteľnou súčasťou diaľnice a práve vďaka nim je Vaša cesta bezpečná. Prečítajte si viac o bezpečnostných prvkoch na diaľnici a v tuneli, ale aj o tom, ako sa správať v tuneli v prípade nehody.

Bezpečnostné prvky na diaľniciach

Pri prejazde diaľnicou alebo rýchlostnou cestou ste si určite všimli bezpečnostné prvky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou diaľnice. Viete však, na čo slúžia? Spolu sa pozrieme na to, z akého dôvodu ich na diaľniciach umiestňujeme a ako majú pomôcť motoristom, respektíve čomu tieto bezpečnostné prvky zabránia.


Tlmiče nárazu

Tlmič chráni motoristov pred nárazom do pevnej prekážky alebo pred pádom z mosta, či z objektov podobným mostom. Rozhodnutie, ako a v ktorých miestach na vozovke sa tlmič nárazu umiestňuje, sa navrhuje na základe technických noriem, ale aj požiadaviek štátnych orgánov, prípadne iných odôvodnených požiadaviek. Mechanizmus účinku bezpečnostného prvku v momente nárazu vozidla do prekážky možno prirovnať k skladaniu harmoniky. Tlmiť kinetickú energiu vozidla pomáha viaczložková sada absorpčných prvkov (počet záleží od úrovne zachytenia tlmiča nárazu), ktoré postupným deformovaním tlmia náraz vozidla.

 

Veterný rukáv

Patrí medzi pomôcku, ktorá slúži motoristom priblížiť smer a silu nárazového vetra na diaľnici, pričom sa osadzuje predovšetkým na mostoch.


Energetická absorpčná koncovka

Umiestnenie koncovky na zvodidlách zabraňuje vymršteniu a napichnutiu automobilu. Využíva deformačné zóny, ktoré tlmia a absorbujú náraz. Zvodidlá nás chránia od nárazu do pevnej prekážky (strom, betónový pilier). Princípom funkcie koncovky je zabrániť takému nájazdu vozidla na zvodidlá, aby auto do pevnej prekážky nenarazilo a zároveň, aby auto nestiahli zvodidlá ďalej k pevnej prekážke.
 

Varovné prahy

Mobilné varovné prahy sa umiestňujú všade tam, kde prichádza k obmedzeniam v doprave a upozornia na blížiacu sa prekážku. Varovné prahy majú dĺžku 2 m, hrúbku 2,5 cm a sú žltej reflexnej farby s integrovanými odrazkami. Ich použitie je podmienené určením použitia dopravného zariadenia a tak nie je možné ich použiť hocikedy. NDS má schválené a určené schémy krátkodobých pracovísk, kde je s varovnými prahmi uvažované.
 

Dávaj pozor na protismer

Pevne veríme, že toto dopravné značenie, ktoré upozorňuje na vjazd do protismeru, nebudete nikdy míňať. Umiestňujeme ho najmä na smerovo rozdelenej vetve križovatky, diaľnice alebo rýchlostnej cesty. Varovné tabule sa inštalujú aj na odpočívadlách, aby zabraňovali vodičom vjazd do protismeru na diaľnici.
 

Oplotenie

Realizáciou oplotenia sa snažíme zabrániť najmä  prístupu a možnému pohybu lesnej zveri po komunikáciách a tým pádom zabrániť kolíznym situáciám s motoristami.

 

Ekodukty

Jednou z možností eliminovania stretov zveri s motorovými vozidlami, je budovanie ekoduktov, zelených mostov ponad rýchlostné cesty a diaľnice. V súčasnosti sú na diaľničných úsekoch na Slovensku v prevádzke 3 ekodukty, a to na úseku D1 Mengusovce-Jánovce, D1 Važec a na D2 v katastri obce Moravský Svätý Ján a ďalší je vo výstavbe (ekodukt Svrčinovec).


Zvodidlá

Umiestnením zvodidiel garantujeme bezpečnosť na diaľniciach. Ich hlavnou úlohou je zabrániť tomu, aby sa motorista v prípade kolízie neocitol na diaľnici v protismere či nevyletel  do hlbokej priekopy. Zvodidlá taktiež slúžia ako ochrana okolia pozemnej komunikácie vrátane ochrany osôb a stavieb v blízkosti tejto komunikácie. Na diaľniciach a rýchlostných cestách sa využívajú oceľové a betónové zvodidlá. Závisí to od požadovanej úrovne zachytenia zvodidla a šírkového usporiadania diaľnic a rýchlostných ciest. V súčasnosti sa do stredného deliaceho pásu osádzajú betónové zvodidlá, ktoré majú vyššiu úroveň zachytenia, chránia účastníkov cestnej premávky pred oslnením protiidúcich vozidiel a umožňujú jednoduchšie údržbu stredného deliaceho pásu. Systém betónových zvodidiel rozšíri jazdný pás diaľnice o takmer 1,5 metra, čím sa výrazne znižuje riziko potenciálnej kolízie vozidla.

 

Vodorovné dopravné značenie

Vodorovné dopravné značenie slúži na smerové vedenie premávky a vymedzenie dopravného priestoru. Na diaľniciach a rýchlostných cestách sa vyznačujú čiary vymedzujúce okraj vozovky a pruhové čiary oddeľujúce jazdné pruhy alebo sa vyznačuje priestor, do ktorého je zakázané vchádzať. Akustické vodiace čiary sú dopĺňané na vnútorných a vonkajších stranách vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest. Tento bezpečnostný prvok upozorní motoristu zvukovým a vibračným efektom, že opúšťa jazdný pruh.

 

Mobilné informačné tabule

Informačné tabule prinášajú motoristom rýchle a aktuálne informácie o situácii na diaľnici. Motoristi sa okamžite dozvedia o aktuálnej dopravnej nehode, prejazdnosti, uzávierkach či o nepriaznivých poveternostných podmienkach na diaľnici. Vďaka signalizačnému zariadeniu vedia vodiči flexibilne reagovať na aktuálnu dopravnú situáciu.

 

Bezpečnostné prvky, ktoré pomáhajú pri prácach na cestách

Pri opravách vozoviek využívame v mieste pracoviska a ďaleko pred ním zostavu dopravných značení, ktoré motoristov nielen upozorňujú na prekážku, ale podávajú informáciu, ako bude doprava vedená a akú rýchlosť majú pri jazde dodržiavať. Tieto informácie sú pravidelne vysielané v Slovenskom rozhlase ako aj na webovej stránke NDS. Pri dodržiavaní predpísaných pravidiel je doprava plynulejšia a riziko tvorenia kolón menšie. V neposlednom rade odpadá aj riziko zranenia pracovníkov alebo poškodenia majetku.

NDS apeluje na motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, a to najmä rešpektovanie rýchlostných limitov. Záleží nám totiž nielen na bezpečnosti motoristov, ale aj na zachovaní bezpečnosti našich pracovníkov v teréne. Prosíme, buďte obozretní a ohľaduplní voči nim. Najčastejším dôvodom nehôd, často aj smrteľných, je totiž práve nepozornosť alebo nerešpektovanie predpísanej zníženej rýchlosti.


Výrazná pomoc – varovné prahy

Za jedno z hlavných opatrení, ktoré znížilo riziko dopravnej nehody pri prácach na cestách v správe NDS, považujeme používanie spomaľovacích varovných prahov. Ich úlohou je v poslednom okamihu upozorniť vodičov, aby sa ihneď preradili do voľného jazdného pruhu, ak predtým nepostrehli dopravné značenie, ktoré označuje začiatok pracovného miesta na diaľnici alebo rýchlostnej ceste. Varovné prahy plnia dôležitý cieľ – chránia motoristov a zamestnancov NDS rovnako aj majetok, teda dopravné prostriedky a diaľničnú infraštruktúru. 


Aj radary pomáhajú

K spomaľovacím prahom pribudli aj radary ako ďalší bezpečnostný prvok, ktorý používame pre zvýšenie ochrany našich zamestnancov a motoristickej verejnosti. Radary slúžia na monitorovanie rýchlosti a tak znižujú riziko dopravnej nehody medzi vozidlom NDS, ktoré je v statickom stave a iným pohybujúcim sa vozidlom bežnej cestnej premávky. Toto zariadenie zobrazí vodičovi jeho rýchlosť alebo informuje ostatných účastníkov cestnej premávky o rýchlosti prechádzajúcich vozidiel za ideálnych podmienok vo vzdialenosti až 100 m pred radarom.

 

Čo je na našich diaľniciach najnovšie?
 

Nové kilometrovníky

Pre efektívnejšie poskytovanie pomoci na diaľnici boli v roku 2022 realizované výmeny kilometrovníkov na diaľnici D1 Bratislava-Hričovské Podhradie, ceste I/16 a I/17, ktoré boli doplnené o núdzové telefónne číslo.
 

Nové zvodidlá a oplotenia

V roku 2022 bolo obnovených a opravených 14 600 m oceľových zvodidiel, ako aj 9 377 m oplotenia.

 

Bezpečnostné prvky v tuneli

Bezpečnému prejazdu tunelom napomáhajú tri základné veci – technické inovácie, bezpečnostné prvky a ohľaduplné správanie vodičov. Tunel ako výnimočné stavebné dielo pomáha preklenúť ťažký a nedostupný terén, ale rovnako tak aj zmenšuje vzdialenosti. Kvôli tomu, že v tuneli sa ocitáme v uzavretom priestore, a teda hrozia aj väčšia riziká, je nevyhnutné dbať o bezpečnosť. Vnútorné vybavenie tunela sa riadi prísnymi bezpečnostnými opatrenia a je nastavené na najvyššiu mieru bezpečnosti. Od svetelnej signalizácie, značenia, únikových ciest, telefónov, hasiacich zariadení až po reproduktory sú prostredníctvom kamier v pohotovosti aj oči našich špecialistov nepretržite 24 hodín denne. Tunel žije svojim životom, ku ktorému potrebuje bezproblémové fungovanie a správnu starostlivosť. Zvýšená pozornosť o bezpečnosť v tuneli sa nevyhnutne podpisuje aj na nutnosti vyššej starostlivosti a údržby. Preto sú pravidelne vykonávané uzávierky tunelov, počas ktorých dochádza ku kompletnému čisteniu priestorov tunelov a zariadení. Takéto čistenie prebieha 2x ročne – ide o jarnú a jesennú údržbu tunelov.

 

Viete, čo všetko patrí k bezpečnostným prvkom v tuneli?
 

1. Premenné dopravné značenie

Ide o svetelné tabule umiestnené nad jazdným pruhom, pre ktorý platia nasledovné symboly. Symbol zelenej šípky značí voľný prejazd a symbol červeného krížika znamená zákaz vjazdu.
 

2. Premenná značka

Platí pre oba jazdné pruhy a zobrazuje zákaz predbiehania vozidiel, prípadne iné varovné signály v tuneli.
 

3. Semafor

V ojedinelých situáciách slúži na zastavenie premávky v tuneli.
 

4. Núdzový záliv

Ide o miesto na odstavenie vozidla v prípade poruchy.
 

5. SOS kabína

Privolanie pomoci z SOS kabína zaznamenáva operátorom vašu polohu, preto je pomoc rýchlejšia ako pri použití mobilného telefónu. Otvorenie dverí do SOS kabíny sa signalizuje operátorom tunela. Centrálny riadiaci systém automaticky znižuje maximálnu povolenú rýchlosť, zvyšuje osvetlenie v tuneli a prepína kamery na SOS kabínu. V SOS kabíne môžete použiť telefón alebo tlačidlo požiaru. V SOS kabíne nájdete aj ručný hasiaci prístroj. Pri incidente v tuneli operátorovi pomôže opis nehody a informácia, či sa nehoda nachádza v jazdnom pruhu alebo v núdzovom zálive.
 

6. Výstražný blikač

Aktivuje sa automaticky v prípade otvorenia dverí do SOS kabíny.
 

7. Reproduktor

Slúži na riadenie evakuácie osôb. Operátor tunela hlási pokyny cez mikrofón alebo používa nahraté hlásenia.
 

8. Núdzový východ

Slúži na únik pred nebezpečenstvom v prípade požiaru alebo nehody.
 

9. Značenie únikových ciest

Ukazuje vzdialenosť a smer k najbližšiemu núdzovému východu s uvedením vzdialenosti v metroch.
 

10. Dvere hydrantu

Slúžia na označenie hydrantu pre potreby Hasičského a záchranného zboru na hasenie.
 

11. Ventilátory

Zabezpečujú prevetrávanie tunela v normálnej prevádzke a zabezpečujú pohyb dymu z tunela v prípade požiaru.
 

12. Osvetľovacia sústava

Ide o súbor svetiel automaticky regulovaných centrálnym riadiacim systémom na základe informácií z jasomerov, ktoré merajú intenzitu denného svetla pred vjazdom do tunelových rúr.
 

13. Dopravné gombíky

Svietia v normálnej prevádzke trvalo a v prípade nehody blikajú.
 

14. Rádio v tuneli

Pred každým tunelom nájdete značku s inou frekvenciou rádia. V prípade nehody v tuneli sa prostredníctvom rádia dozviete o postupe.

 

Návod na prežitie v tuneli – Ako sa správať počas nehody?

Ako bezpečne prejsť tunelom, aké pravidlá dodržiavať pri vzniku mimoriadnej situácie, čo je dôležité vedieť a prečo v tuneli nespanikáriť. Prinášame vám rady, ktoré môžu zachrániť Váš život.
 

Medzi najčastejšie chyby, ktoré robia vodiči, patrí nedodržiavanie rýchlosti a vzdialenosti v tuneli, pričom práve dodržiavanie týchto dvoch faktorov je veľmi kľúčové. Napríklad pri 80 kilometrovej rýchlosti by mala byť vzdialenosť medzi vozidlami 70 metrov. Vodiči by nikdy nemali podceňovať zásoby paliva, nevchádzať na diaľnicu s rezervou nádrže a už vôbec nie do tunela. Úplnou absurdnosťou, životu ohrozujúcou je otáčanie sa do protismeru.
 

Ako postupovať v tuneli v prípade vzniku dopravnej nehody

Ak ste priamymi účastníkmi dopravnej nehody, je potrebné okamžite poskytnúť prvú pomoc, vyhľadať najbližšiu SOS kabínku a spojiť sa s operátorom tunela, ktorý vás bude inštruovať. Nevolajte mobilom, pretože pri množstve volajúcich to môže spôsobiť obsadenosť mobilnej siete, naviac ak voláte z SOS kabínky, tak sa priamo spojíte s operátorom tunela, ktorý vás vidí na kamerách, vie najlepšie vyhodnotiť situáciu a vie vás inštruovať o ďalšom postupe a zároveň rýchlo privolá potrebnú pomoc.  Spojenie s operátorom tunela poskytuje komplexnú informáciu pre volajúceho, zároveň vám môže podať bližšie informácie k udalosti, čím sa urýchli a zefektívni zásah záchranných zložiek. Na základe vašich informácií vie operátor zavolať potrebné záchranné zložky (polícia, sanitka, hasiči), ako aj bližšie špecifikovať rozsah povolaných zložiek. Ak stojíte v kolóne, tak odstavte vozidlo čo najbližšie k obrubníku, čím sa automaticky vytvorí záchranárska ulička, počúvajte pokyny z rádia (frekvencia Slovenského rozhlasu), poprípade z tunelového rozhlasu. Následne vypnite motor a čakajte na ďalšie pokyny polície, respektíve pracovníkov tunela.
 

Požiar v tuneli

Ak ste priamymi účastníkmi nehody s požiarom (môže byť aj požiar nákladu), bezodkladne treba použiť hasiaci prístroj z SOS kabínky. V prípade, že je požiar väčšieho rozsahu a je zrejmé, že hasiaci prístroj nepostačuje, je potrebné vyslobodiť spolujazdcov a okamžite opustiť tunel najbližším únikovým východom podľa značenia na stenách tunela.

Ak ste svedkami požiaru, treba odstaviť vozidlo čo najbližšie k obrubníku , vypnúť motor, nechať kľúče v zapaľovaní, a bezodkladne opustiť tunel najbližším únikovým východom podľa značenia na stenách tunela.
 

Je extrémne dôležité dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť v tuneli

A nielen to. Je potrebné dodržiavať aj príslušnú vzdialenosť pred vami idúceho vozidla. Od vašej rýchlosti totiž závisí vaša brzdná dráha. Ak máte predpísanú rýchlosť a vzdialenosť, tak v prípade nečakaného spomalenia alebo zastavenia pred vami idúceho vozidla, vrátane vášho reakčného času, s vysokou pravdepodobnosťou bezpečne ubrzdíte vaše vozidlo a zabránite nárazu. Je potrebné ešte podotknúť, že rýchlosť v tuneli a prejazdnosť pruhov sa môže meniť v závislosti od intenzity dopravy v tuneli, preto je veľmi dôležité toto značenia sledovať počas celej jazdy tunelom.
 

Vzdialenosť SOS kabín a núdzových zálivov v tuneli

SOS kabínky (výklenky) sú od seba vzdialené maximálne 150 metrov a okrem priameho spojenia s operátormi v nich nájdete aj dva hasiace prístroje. Núdzové zálivy sú od seba vzdialené maximálne 750 metrov, avšak v tuneloch s dĺžkou pod 1 500 m máme aspoň jeden približne v strede tunela.
 

Obojsmerné vedenie dopravy druhou tunelovou rúrou v prípade uzavretia jednej tunelovej rúry

Obojsmerná premávka v dvojrúrových tuneloch nie je jednoduchá z viacerých dôvodov, predovšetkým však kvôli bezpečnosti účastníkov cestnej premávky. Pri obojsmernom vedení dopravy hrozí vysoké riziko čelnej zrážky a s vysokou pravdepodobnosťou by pri zníženej rýchlosti dochádzalo aj k tvorbe kongescií. Taktiež sa prihliada aj na šírkové usporiadanie tunela, v stiesnených podmienkach by mohli vznikať kolízne situácie napr. pri strete kamiónov, či z dôvodu oslepovania protiidúcich vozidiel. Svetlá ani vetranie v tunelovej rúre nie sú dimenzované na obojsmernú premávku. Obojstranne nie je realizované ani premenné dopravné značenie a adaptívne osvetlenie je riešené len v rámci jednosmerného dopravného prúdu.