Diaľničné bezpečnostné elementy

Aj Vy pravidelne cestujete autom po diaľnici? Možno ste ani netušili, na čo slúžia jednotlivé bezpečnostné prvky na našej sieti, ktoré míňate na ceste za svojim cieľom. Prečítajte si, z akého dôvodu ich na diaľniciach umiestňujeme a ako majú pomôcť motoristom, respektíve čomu zabránia.

Tlmiče nárazu

V záujme zvýšenia bezpečnosti sme vytipovali miesta, kde je potrebné umiestniť takéto bezpečnostné zariadenie. Tlmič chráni motoristov pred nárazom do pevnej prekážky. Mechanizmus účinku bezpečnostného prvku v momente nárazu vozidla do prekážky možno prirovnať k skladaniu harmoniky. Tlmiť kinetickú energiu vozidla pomáha viaczložková sada absorpčných prvkov (počet záleží od úrovne zachytenia tlmiča nárazu), ktoré postupným deformovaním tlmia náraz vozidla.

 

Retroreflexný gombík

Tieto bezpečnostné dopravné zariadenia používame na doplnenie vodorovného dopravného značenia a zvýraznenie smerového vedenia v jazdnom pruhu. Odrážajú dopadajúce svetlo pomocou spätných odraziek za účelom výstrahy, svetelného vedenia a informovania vodičov na neprehľadných či nehodových úsekoch.

 

Veterný rukáv

Pomôcka, ktorá slúži motoristom priblížiť smer a silu nárazového vetra na diaľniciach.

 

Energetická absorpčná koncovka

Umiestnenie koncovky na zvodidlách zabraňuje vymršteniu a napichnutiu automobilu. Využíva deformačné zóny, ktoré tlmia a absorbujú náraz. Zvodidlá nás chránia od nárazu do pevnej prekážky (strom, betónový pilier). Princípom funkcie koncovky je zabrániť takému nájazdu vozidla na zvodidlá, aby auto do pevnej prekážky nenarazilo a zároveň, aby auto nestiahli zvodidlá ďalej k pevnej prekážke.

 

Spomaľovacie prahy

Mobilné výstražné prahy sa umiestňujú všade tam, kde prichádza k obmedzeniam v doprave a upozornia na blížiacu sa prekážku. Výstražné prahy majú dĺžku dva metre, hrúbku 2,5 cm a sú žltej reflexnej farby. Uložiť sa môžu kdekoľvek na vozovku a po mimoriadnej udalosti  sa zasa odstránia. Ich účinok je podobný retardéru.

 

Dávaj pozor na protismer

Pevne veríme, že toto dopravné značenie, ktoré upozorňuje na vjazd do protismeru, nebudete nikdy míňať. Umiestňujeme ho najmä na smerovo rozdelenej vetve križovatky, diaľnice alebo rýchlostnej cesty. Varovné tabule sa inštalujú aj na odpočívadlách, aby zabraňovali vodičom vjazd do protismeru na diaľnici.

 

Oplotenie

Realizáciou oplotenia sa snažíme zabrániť prístupu a možnému pohybu lesnej zveri po komunikáciách a tým pádom zabrániť kolíznym situáciám s motoristami.

 

Zvodidlá

Umiestnením zvodidiel garantujeme bezpečnosť na diaľniciach. Ich hlavnou úlohou je zabrániť tomu, aby sa motorista v prípade kolízie neocitol na diaľnici v protismere či nevyletel  do hlbokej priekopy. Na diaľniciach osádzame do stredu betónové zvodidlá, na rýchlostných cestách osádzame do stredu kvôli šírkovým parametrom oceľové zvodidlá. Systém betónových zvodidiel rozšíri jazdný pás diaľnice o takmer 1,5 metra, čím sa výrazne znižuje riziko potenciálnej kolízie vozidla.

 

Vodorovné dopravné značenie

Akustické vodiace čiary sú dopĺňané na vnútorných a vonkajších stranách vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest. Tento bezpečnostný prvok upozorní motoristu zvukovým a vibračným efektom, že opúšťa jazdný pruh.

 

Mobilné informačné tabule

Informačné tabule prinášajú motoristom rýchle a aktuálne informácie o situácii na diaľnici. Motoristi sa okamžite dozvedia o aktuálnej dopravnej nehode, prejazdnosti, uzávierkach či o nepriaznivých poveternostných podmienkach na diaľnici. Vďaka signalizačnému zariadeniu vedia vodiči flexibilne reagovať na aktuálnu dopravnú situáciu.

 

V každej situácii ste s nami v bezpečí

Na diaľniciach a rýchlostných cestách je Vám nonstop k dispozícii v akýkoľvek deň naša Diaľničná patrola. Pomôže s defektom, poruchou alebo bezpečne označí a vyčistí miesto nehody. Vozidlá sú vybavené prenosným dopravným značením, náradím, hasiacimi prístrojmi, prostriedkami na odstraňovanie ropných produktov, kartou pomoci pre motoristov v cudzích jazykoch či balíčkami pre poskytnutie predlekárskej prvej pomoci. Diaľničnú patrolu si zavoláte pomocou mobilnej aplikácie Pomoc na diaľnici alebo na čísle 0800 100 007.