Martin na bielom koni

Ak sa vydáte po ceste odkrývania našich dejín, objavíte ticho a pokoj, duch 19. storočia, ľudové tradície a osobnosti našich dejín, ktoré charakterizujú toto stredoslovenské mesto Martin.

Vonku prší. Exit Martin pred nami. V raňajších správach ohlasovali aj jeho príchod na bielom koni. V tomto počasí sa plánovaný horský výjazd nekoná, vymýšľame iný koncept dnešného dňa. Ak sa ocitnete v snehu a daždi práve v Martine, máme pre vás recept na trávenie voľného času. Prechádzka mestom v daždi síce nie je ideálna, ale zažijete vyľudnené ulice a ticho v meste.

Martin

Ako národne hrdí a uvedomelí Slováci sme primárne pátrali po stopách minulosti, ktorá je spojená s národnooslobodzovacími tendenciami. Skvelý nápad namaľovaných tieňov slovenskej minulosti porozhadzovaných po meste odkrýva národných buditeľov a významných osobností našich dejín. Na ceste mestom sme odhalili práve politika a právnika Pavla Mudroňa .

Martin

Martin má mnoho skvostov architektúry, medzi ktoré sa radí i pôvodná budova Tatra banky  navrhnutá M.M. Harmincom a bola najvýznamnejšou slovenskou bankou v Uhorsku v 19. storočí.

Pôvodná budova Tatra banky

Ulice tohto mesta sú pomenované v duchu čisto národnom, po spisovateľoch a významných osobnostiach našich dejín. Aj Francúzi by nám mohli závidieť.

Ak sa trochu pozriete do mapy, v bočnej uličke od centra nájdete trochu zašité, ale novozrekonštruované múzeum Andreja Kmeťa. Ak vás neláka obsah zbierok zameraných na prírodovednú oblasť, môžete obdivovať architektúru úplne prvého múzea, o ktorú sa zaslúžil zakladateľ slovenského múzejníctva Andrej Kmeť. Pred múzeom nájdete aj tzv. Jánošíkovu stopu, ktorá meria až 70 cm a podľa legendy je to práve odtlačok mohutnej nohy tohto slovenského zbojníka. Kameň natoľko zaujal aj Andreja Kmeťa, že ho dal premiestniť priamo pred budovu múzea.

Múzeum Andreja Kmeťa

Ďalší velikán našich dejín Martin Benka má v Martine svoje múzeum, ktoré sídli v jeho bývalom ateliéri, čo je samo o sebe zaujímavé vidieť. Odkryť intímne zákutia jeho súkromia a dešifrovať jeho osobné vášne premietnuté na plátne môžete práve tu. Ocitnete sa skoro ako u majstra na návšteve, chýba už len horiaci krb a horúca šálka čaju.

Dom Martina Benku

Trochu zohriati a kultúrne i emocionálne nabudení sme sa vydali do bašty etnografie na Slovensku. Etnografické múzeum v Martine je totiž jedno z najkomplexnejších pracovísk zameriavajúcich sa na zbierky a prezentáciu ľudovej kultúry. Popri stálych expozíciách zameraných na tradičnú slovenskú kultúru a odev nájdete v múzeu aj aktuálne výstavy.

Etnografické múzeum v Martine

Interiéry sme vymenili za exteriéry a vydali sme sa hľadať národnú minulosť na mieste pokoja a odpočinku na Národnom cintoríne. Je to neopomenuteľná zástavka na ceste spoznávania národných dejín, pretože na náhrobkoch tu nájdete mená ako Martin Kukučín, Július Barč Ivan, Ivan Stodola a ďalší.

Národný cintorín

Národný cintorín

Poslednou métou na ceste spoznávania Martina nám v ten upršano-zasnežený deň bolo múzeum slovenskej dediny. Za mestom zasadené múzeum v prírode odzrkadľuje život našich predkov v jeho rôznych podobách. Prostredníctvom vyše sto domčekov sa tu sústreďuje ich architektúra, náboženstvo i práca. Ideálne je však navštíviť ho v lepšom počasí.

Múzeum slovenskej dediny

Vyzimení, premočení a unavení sa musíme uchýliť do tepla a sušiť topánky. To však k výletu patrí a aj možno aj vďaka tomu vám ostane v pamäti.