Mýto makroekonomickým pohľadom - liberalizácia mýtneho trhu môže vzpružiť ekonomiku

Slovensko otvára brány mýtneho trhu medzinárodným EETS poskytovateľom, ktorí budú môcť po implementácii vyberať mýto aj na Slovensku. Tento krok významne zmení fungovanie trhu, pretože namiesto jedného výbercu ich bude na trhu pôsobiť viac. Budú si navzájom konkurovať, čo prinesie kvalitnejšie služby pre dopravcov. To ale nie je všetko. Plynulejšia doprava má výrazný vplyv aj na budovanie logistických centier práve na Slovensku, čo zase môže pozitívne ovplyvniť zamestnanosť a vzpružiť tak ekonomiku vo všeobecnosti. To všetko vďaka lepšiemu, efektívnejšiemu a plynulejšiemu pohybu tovarov cez našu krajinu.

Prečítajte si viac v našom blogu, alebo si vypočujte podcast s riaditeľom Mýtneho úradu Jaroslavom Ivancom na týchto platformách:  Anchor.fmSpotifyApple podcasts a Google Podcasts. Viac zo sveta mýta sa dozviete na stránke www.mytobezhranic.sk

 

Čo sa vlastne z ekonomického hľadiska zmení?

V súčasnosti vyberá mýto na Slovensku pre štát jedna spoločnosť, ktorá kedysi vzišla z verejnej súťaže. V ekonomickej terminológii sa táto situácia označuje ako monopol, čo v laickej reči znamená, že spoločnosť si môže určovať podmienky svojho fungovania sama, pretože nemá konkurenciu a nemá mu kto odlákať zákazníkov. V kontexte mýta je to o to výraznejšie, že ide o výber zákonom stanoveného poplatku za využívanie vybraných ciest nákladnou dopravou. Monopol je pre ekonómov strašiakom, často totiž prináša neefektívne narábanie s finančnými zdrojmi. Opakom je trhová konkurencia, ktorá vďaka prirodzenej súťaži prináša viacero pozitívnych vedľajších efektov. V našom prípade tieto pozitíva na slovenský mýtny trh prinesie pôsobenie medzinárodných EETS poskytovateľov.

 

Prečo je výhodné mať viacerých poskytovateľov?

Najmarkantnejším prínosom liberalizácie mýtneho trhu je zníženie nákladov. Keď pre NDS bude prevádzka mýtneho systému menej nákladná, môže ostať väčšina vybraného mýta „doma“ a môže byť použitá na prevádzku a vylepšovanie existujúcich diaľnic a rýchlostných ciest. Presne tak, ako žiadajú rôzne združenia dopravcov. Vytvorenie konkurenčného prostredia však prinesie dopravcom aj ďalšie výhody, ktoré pocítia ihneď. EETS poskytovatelia totiž prinášajú pre dopravcov aj ďalšie služby dopravného charakteru - napríklad palivové či logistické služby. Práve dodatočné služby a prozákazníckejší prístup sú faktormi, ktorými budú chcieť jednotliví poskytovatelia prilákať dopravcov a aj si ich udržať.

 

EETS poskytovatelia prinesú zrýchlenie dopravy

Vo všeobecnosti je najväčšou nefinančnou výhodou EETS pre dopravcov prejazd cez Slovensko bez toho, aby sa museli zastaviť na hraniciach a vymeniť OBU jednotku. Práve potenciálne zastavovanie je pre dispečerov veľmi dôležitým faktorom pri plánovaní trasy v rámci medzinárodnej prepravy. Zrýchlenie prepravy bez zbytočných zastávok zrýchli tok dopravy tovarov. Tento faktor zaváži aj pri budovaní logistických centier práve na Slovensku. S tým súvisí aj potenciálny nárast zamestnanosti a ďalšie pozitívne vplyvy na ekonomiku Slovenska.