Aktualizácia: Čiastočná uzávera zjazdovej vetvy D1 v smere Prístavný most - Bajkalská ulica

Z dôvodu realizácie výstavby D4/R7 upozorňujeme na čiastočnú uzáveru zjazdovej vetvy diaľnice D1 v úseku km cca 5,500 - 5,800 v smere Prístavný most - Bajkalská ulica.

Obmedzenie sa týka obdobia

 

  • od 14. januára 2019 (pondelok) do 31. decembra 2019 (utorok)

Vedenie dopravy

 

Trasa obchádzky nie je potrebná. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

 

Od 14. januára 2019 do 31. mája 2019 je čiastočne uzavretá aj diaľnica D4 v úseku km cca 2,500 – 2,600 v smere staničenia vpravo (v križovatke Jarovce v smere z Rakúska) a vetva D2 => D4 v úseku km cca 71,300 - 71,350 v smere staničenia vľavo. Dôvodom je realizácia preložky kanalizácie a výstavba nového diaľničného mosta v tomto úseku.

 

Viac informácii o obmedzeniach súvisiacich s výstavbou bratislavského obchvatu D4/R7 môže motoristická verejnosť získať na stránke koncesionára projektu spoločnosti Zero Bypass Limited "Obchvat nula” www.d4r7.com. Zhotoviteľom a hlavným dodávateľom koncesionára projektu D4/R7 je konzorcium D4R7 Construction s.r.o.