Dopravné obmedzenia na MÚK Prievoz - 1. ETAPA

V súvislosti s 1. etapou výstavby na mimoúrovňovej križovatke Prievoz - D4/R7, ktorú realizuje koncesionár Zero Bypass Limited, vstúpia v priebehu jesene do platnosti nasledovné dopravné obmedzenia:

 

Úplná uzávera zjazdu v smere D1 Petržalka - Slovnaftská

- Pre smer Malé Pálenisko, Slovnaft bude doprava vedená po trase ...

- Pre smer Podunajské Biskupice bude doprava vedená po trase ...

 

 

Úplná uzávera rampy v smere Prístavná - Slovnaftská

- Pre smer Malé Pálenisko, Slovnaft bude doprava vedená po trase ...

 

 

Úplná uzávera rampy v smere Prístavná - D1 Trnava

- Doprava bude vedená obchádzkou po ....

 

 

Úplná uzávera zjazdu v smere D1 Trnava - Slovnaftská

- Pre smer Malé Pálenisko, Slovnaft bude doprava vedená po trase ...

- Pre smer Podunajské Biskupice bude doprava vedená po trase ...

 

 

Úplná uzávera zjazdu v smere D1 Trnava - Prístavná

- Doprava bude vedená po obchádzkovej trase po ....

 

 

Úplná uzávera rampy v smere Bajkalská - D1 Trnava

- Doprava bude vedená po obchádzkovej trase po Bajkalskej ulici smerom na Prievozskú - Gagarinovu - D1 Trnava.

 

 

Úplná uzávera výjazdu smer Slovnaftská - D1 Petržalka

- Doprava bude vedená po obchádzkovej trase .................................................

 

 

Presmerovanie dopravy bude zabezpečené dočasným dopravným značením. Oznámená doba dopravných obmedzení je orientačná, o prípadných zmenách budeme verejnosť informovať.

 

Viac informácii o obmedzeniach súvisiacich s výstavbou bratislavského obchvatu D4/R7 môže motoristická verejnosť získať na stránke koncesionára projektu spoločnosti Zero Bypass Limited "Obchvat nula” www.d4r7.com  Zhotoviteľom a hlavným dodávateľom koncesionára projektu D4/R7 je konzorcium D4R7 Construction s.r.o.