Krátkodobé uzávery na MÚK Prievoz

Motoristickej verejnosti dávame do pozornosti niekoľko krátkodobých uzáver, s ktorými je potrebné počítať v sobotu, 30. marca 2019, na niektorých vetvách mimoúrovňovej križovatky Prievoz.

Plánované práce budú prebiehať v čase medzi 8.00 - 10.00 hod. Počas nich bude krátkodobo uzavretá v oboch smeroch Bajkalská ulica, vjazd na Prístavný most v smere z Bajkalskej ulice, zjazd z diaľnice D1 Trnava smerom na Bajkalskú ulicu a zjazd z Prístavného mosta rovnako v smere na Bajkalskú ulicu. Predpokladané trvanie jednotlivých uzáver je odhadované na 4 x 10 minút.

 

Viac informácií je možné nájsť na webovej stránke zameranej na dopravné obmedzenia spojené nielen s výstavbou D4R7, ale i rekonštrukciou Mlynských nív www.zvladneme.to.

 

O obmedzeniach súvisiacich s výstavbou bratislavského obchvatu D4/R7 informuje motoristickú verejnosť aj koncesionár projektu spoločnosť Zero Bypass Limited "Obchvat nula” na stránke www.d4r7.com. Zhotoviteľom a hlavným dodávateľom koncesionára projektu D4/R7 je konzorcium D4R7 Construction s.r.o.