Aktualizácia: Čiastočná uzávera D1 Bratislava – Trnava, križovatka Triblavina

Z dôvodu prestavby dočasného dopravného značenia pre potreby výstavby križovatky Triblavina, NDS informuje motoristickú verejnosť o plánovaných dopravných obmedzeniach, ktoré čakajú na vodičov prechádzajúcich uvedeným úsekom počas nasledujúcich dní.

Informácia pre motoristov

 

Zmena dočasného dopravného značenia sa bude realizovať za predpokladu priaznivého počasia podľa nasledovného harmonogramu:

 

  • od 21. novembra 2019 (štvrtok) od 12.00 hod. do 22. novembra 2019 (piatok) do 22.00 hod. budú z dôvodu posúvania betónových zvodidiel na krajnici v smere Trnava – Bratislava  prejazdné 2 jazdné pruhy, smer Bratislava – Trnava bude bez obmedzení,

 

  • od 22. novembra 2019 (piatok) od 22.00 hod. do 23. novembra 2019 (sobota) do 6.00 hod. bude prebiehať realizácia vodorovného dopravného značenia, kladenie betónových zvodidiel pre pripojenie nového úseku na starý úsek, pričom v smere  Trnava – Bratislava bude prejazdný 1 jazdný pruh, smer Bratislava – Trnava bude bez obmedzení,

 

  • 23. novembra 2019 (sobota) od 6.00 hod. do 24. novembra 2019 (nedeľa) do 16.00 hod. budú z dôvodu posúvania betónových zvodidiel na krajnici v smere Trnava – Bratislava  prejazdné 2 jazdné pruhy, v smere Bratislava – Trnava budú prejazdné 3 jazdné pruhy,

 

  • 26. novembra 2019 (utorok) od 10.00 hod. do 13.00 hod. budú prejazdné 2 jazdné pruhy v obidvoch smeroch z dôvodu posúvania betónových zvodidiel a od 13.00 hod. do 16.00 hod. budú prejazdné 2 jazdné pruhy v smere Bratislava - Trnava  a  3 jazdné pruhy v  smere Trnava – Bratislava,

 

  • 26. novembra 2019 (utorok) od 19.00 hod. do 27. novembra 2019 (streda) do 16.00 hod. budú prejazdné 3 jazdné pruhy v  smere Trnava – Bratislava  a 2 jazdné pruhy v smere Bratislava – Trnava,

 

  • 27. novembra 2019 (streda) od 19.00 hod. do 28. novembra 2019 (štvrtok) do 16.00 hod. budú prejazdné 3 jazdné pruhy v  smere Trnava – Bratislava  a 2 jazdné pruhy v smere Bratislava – Trnava,

 

  • 28. novembra 2019 (štvrtok) od 19.00 hod. do 29. novembra 2019 (piatok) do 10.00 hod. budú prejazdné 3 jazdné pruhy v  smere Trnava – Bratislava  a 2 jazdné pruhy v smere Bratislava – Trnava,

 

  • 29. novembra 2019 (piatok) od 10.00 hod. do 13.00 hod. budú prejazdné 2 jazdné pruhy v obidvoch smeroch,

 

  • od 29. novembra 2019 (piatok) od 22.00 hod. do 30. novembra 2019 (sobota) do 6.00 hod. sa bude odstraňovať a realizovať vodorovné dopravné značenie a presmerovanie dopravy v smere Bratislava – Trnava do stavu umožňujúceho zimnú údržbu. V uvedenom smere bude prejazdný 1 jazdný pruh, smer Trnava – Bratislava bude bez obmedzení.

 

  • 30. novembra 2019 (sobota) od 6.00 hod. do 12.00 hod. bude prebiehať úprava zvislého dopravného značenia, oba smery budú prejazdné v troch jazdných pruhoch.