Aktualizácia: Čiastočná uzávera R1 pri obci Hronská Breznica

NDS úplne uzavrie ľavý jazdný pás rýchlostnej cesty R1 v úseku mosta Hronská Breznica, premosťujúceho rieku Hron, trať ŽSR a cestu III. triedy v km 137,400 – 138,600. Dôvodom je oprava mosta.

Obmedzenie sa týka obdobia

  • od 12. júna 2021 (sobota) od 7.00 hod. do 23. októbra 2021 (nedeľa) do 00.00 hod.

 

Vedenie dopravy

Doprava bude presmerovaná pred a za mostom cez prejazdy stredným deliacim pásom do pravého jazdného pásu, kde bude vedená obojsmerne.