Aktualizácia: Dopravné obmedzenie na diaľnici D1 v úseku Východná - Važec

NDS čiastočne uzavrie diaľnicu D1 v úseku Východná - Važec v km 300,010 - 302,570. Dôvodom je oprava bezdilatačných stykov mostov ev. č. D1-247 a D1-248 Važec.

Obmedzenie sa týka obdobia

 

  • 8. júna 2019 (sobota) od 6.00 hod. do 21.00 hod.

 

Vedenie dopravy

 

Z dôvodu výkonu údržby bude uzavretý pravý jazdný pás diaľnice D1 v úseku križovatiek Východná - Važec v smere staničenia. Doprava bude vedená po obchádzkovej trase po ceste I/18.

 

Obmedzenie sa týka obdobia

 

  • od 8. júna 2019 (sobota) 21.00 hod. do 15. septembra 2019 (nedeľa) 18.00 hod.

Z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok a súčasne navýšenia objemu vykonávaných prác NDS predlžuje pôvodný termín ukončenia uzávery do 22. októbra 2019 (utorok) do 18.00 hod.

 

Vedenie dopravy

 

Stavebné práce budú realizované v dvoch etapách. V I. etape bude uzavretý ľavý jazdný pás diaľnice D1 (smer  Poprad – Liptovský Mikuláš). Doprava bude vedená cez prejazdy stredným deliacim pásom obojsmerne v pravom jazdnom páse v dvoch jazdných pruhoch. V II. etape bude uzavretý pravý jazdný pás diaľnice D1 (smer Liptovský Mikuláš - Poprad) a doprava bude vedená cez prejazdy stredným deliacim pásom obojsmerne v ľavom jazdnom páse v dvoch jazdných pruhoch.