Aktualizácia: Jarné uzávery tunelov

V priebehu mesiacov apríl a máj zrealizujeme pravidelný servis a kontrolu v diaľničných tuneloch Horelica, Sitina, Šibenik, Bôrik, Považský Chlmec, Branisko, Svrčinovec a Poľana.

Počas uzávery tunela Horelica zároveň o. i. opravíme a vymeníme poškodené mostné závery, vymeníme nosný káblový žľab osvetlenia tunela po celej jeho 600 m dĺžke ako aj tesnenia v cementovo-betónovom kryte vozovky v celkovej dĺžke 3800 m a obnovíme ochranný a zjednocujúci náter v hornej klenbe sekundárneho ostenia tunela v rozsahu 7500 m2.

 

Informácia pre vodičov

 

Doprava bude presmerovaná na súbežné cestné komunikácie. Pravidelná jarná údržba v tuneloch bude prebiehať nasledovne:

 

D3 - tunel HORELICA

 • 1. 4. (od 0.00 hod.) – 20. 4. (do 23.59 hod.)

 

D2 - tunel SITINA

 • 3. 4. (od 22.00 hod.) – 4. 4. (do 10.00 hod.)
 • 4. 4. (od 22.00 hod.) – 5. 4. (do 10.00 hod.)
 • 5. 4. (od 22.00 hod.) – 6. 4. (do 4.00 hod.) - REZERVA

 

D1 - tunel ŠIBENIK

 • 18. 4. (od 0.00 hod.) – 19. 4. (do 16.00 hod.) – ĽTR, smer Žilina
 • 18. 4. (od 0.00 hod.) – 19. 4. (do 18.00 hod.) – PTR, smer Prešov

 

D1 - tunel BÔRIK

 • 25. 4. (od 0.00 hod.) – 26. 4. (do 15.00 hod.) – ĽTR, smer Žilina
 • 25. 4. (od 0.00 hod.) – 26. 4. (do 17.00 hod.) – PTR, smer Prešov

 

D3 - tunel POVAŽSKÝ CHLMEC

 • 7. 5. (od 12.00 hod.) – 10. 5. (do 22.00 hod.)

 

D1 - tunel BRANISKO

 • 1. 5. (od 19.00 hod.) – 2. 5. (do 7.00 hod.) - mimoriadna uzávera
 • 2. 5. (od 19.00 hod.) – 3. 5. (do 7.00 hod.) - mimoriadna uzávera
 • 8. 5. (od 19.00 hod.) – 9. 5. (do 7.00 hod.) - mimoriadna uzávera
 • 9. 5. (od 19.00 hod.) – 10. 5. (do 7.00 hod.) - mimoriadna uzávera
 • 16. 5. (od 2.00 hod.) – 24. 5. (do 22.00 hod.)

 

D3 - tunely SVRČINOVEC a POĽANA

 • 22. 5. (od 22.00 hod.) – 24. 5. (do 22.00 hod.)