Aktualizácia: Oprava vozovky na ceste I/65

NDS informuje motoristickú verejnosť o pripravovanej oprave vozovky na ceste prvej triedy I/65 v k. ú. Olichov, ktorá sa bude realizovať v celom jazdnom páse v km 33,270-33,830.

Obmedzenie sa týka obdobia

 

  • od 19. augusta 2019 (pondelok) od 6.00 hod. do 25. augusta 2019 (nedeľa) do 22.00 hod.

NDS sa podarilo ukončiť práce na oprave vozovky o štyri dni skôr. Od 22. augusta 2019 je tak predmetný úsek prejazdný bez obmedzenia. 

 

Vedenie dopravy

 

Doprava bude riadená svetelnou signalizáciou a vedená striedavo vo voľnej polovici vozovky.

 

Oprava bude pozostávať z odfrézovania pôvodnej vozovky a následného kladenia nových asfaltových vrstiev.