Bezpečnejší prejazd po Prístavnom moste

NDS upozorňuje vodičov na čiastočnú uzáveru diaľnice D1 v úseku Prístavného mosta na ľavom moste v ľavom jazdnom páse v km cca 0,500-6,000 medzi križovatkami Bratislava-Petržalka (Dolnozemská ceta/ Einsteinova ulica) a Bratislava-Prievoz. Dôvodom je oprava a výmena mostných záverov.

Obmedzenie sa týka obdobia

  • od 15.10.2022 (sobota) od 0.00 hod. do 16.10.2022 (nedeľa) do 24.00 hod.

Vedenie dopravy

Doprava v pravom jazdnom páse počas trvania čiastočnej uzávierky diaľnice D1 (smer Trnava) v predmetnom úseku mosta bude bez obmedzení.  Doprava v ľavom jazdnom páse (smer Petržalka) bude vedená po obchádzkových trasách.

 

Doprava z ľavého jazdného pásu diaľnice D1 v smere od Žiliny bude presmerovaná zjazdom pred Prístavným mostom do vetvy rýchlostnej cesty R7 a ďalej na vetvu ústiacu do Prístavnej ulice na most Apollo, odtiaľ na Einsteinovu cestu. Následne budú vozidlá pokračovať na diaľnicu D1 ku križovatke Pečňa, pričom v danom mieste budú mať motoristi možnosť zvoliť smer na D2 Brno, alebo na D2 smer Budapešť, Viedeň.

 

Doprava na vjazde do Bratislavy po rýchlostnej ceste R7 bude vedená od dvoch okružných križovatiek pred výjazdom ku vetve na Prístavný most na Brno ďalej po rýchlostnej ceste R7 k Bajkalskej ulici po ceste I/61. Pred križovatkou s Prievozskou ulicou bude obchádzka viesť do vratnej vetvy späť na Bajkalskú ulicu a následne na vetvu na Prístavnú ulicu až ku križovatke Prístavná, Landererova, Košická.

 

Prosíme, dbajte na bezpečnosť našich pracovníkov

NDS apeluje na motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, a to najmä rešpektovanie rýchlostných limitov. Záleží nám totiž nielen na bezpečnosti motoristov, ale aj na zachovaní bezpečnosti našich pracovníkov v teréne. Prosíme, buďte obozretní a ohľaduplní voči nim. Najčastejším dôvodom nehôd, často aj smrteľných, je totiž práve nepozornosť alebo nerešpektovanie predpísanej zníženej rýchlosti.