Čiastočná uzávera diaľničného odpočívadla Velínok

NDS čiastočne uzavrie diaľnicu D1 v úseku pravostranného diaľničného odpočívadla Velínok v km 280,727.

Dôvodom je sťažené zabezpečovanie zjazdnosti prístupovej komunikácie a tým aj bezpečného prístupu motoristov na hornú časť odpočívadla počas zimnej údržby.

 

Obmedzenie sa týka obdobia

 

  • od 31. októbra 2019 (štvrtok) od 7.00 hod. do 15. apríla 2020 (streda) do 15.00 hod.

 

Informácia pre motoristov

 

Spodná časť odpočívadla zostane aj naďalej v prevádzke bez obmedzenia.