Čiastočná uzávera R1 medzi križovatkami Galanta a Šintava

NDS čiastočne uzavrie rýchlostnú cestu R1 v úseku mosta nad riekou Váh v km 18,500 – 20,200 medzi križovatkami Galanta a Šintava. Dôvodom je výmena mostných záverov.

Obmedzenie sa týka obdobia

  • od 17. apríla 2021 (sobota) od 8.00 hod. do 30. mája 2021 (nedeľa) do 18.00 hod.

 

Vedenie dopravy

Stavebné práce budú realizované v pravom jazdnom páse (smer Nitra). Doprava na moste bude vedená v režime 3 + 1. Pravý jazdný pruh zostane vedený popri pracovisku v pravom jazdnom páse. Doprava z ľavého jazdného pruhu pravého jazdného pásu bude presmerovaná prejazdami cez stredný deliaci pás v km 18,550 a 19,800 do ľavého jazdného pásu.