Čiastočná uzávera R1 v úseku Hronský Beňadik – Žarnovica

NDS etapovito čiastočne uzavrie pravý a ľavý pás rýchlostnej cesty R1 v úseku Hronský Beňadik – Žarnovica v km 84,230 – 107,649. Dôvodom je realizácia opravy žľabov a vpustov.

Obmedzenie sa týka obdobia

 

  • od 12. augusta 2020 (streda) od 10.00 hod. do 31. októbra 2020 (sobota) do 24.00 hod.

 

Vedenie dopravy

 

Doprava bude presmerovaná do jedného jazdného pruhu.