Čiastočná uzávera R2 v križovatke VSS

Z dôvodu výmeny mostných záverov NDS čiastočne uzavrie vetvu rýchlostnej cesty R2 v úseku mosta ev. č. 68-071 v Košiciach. Most sa nachádza na R2 v km 444,040 v úseku križovatky VSS.

Obmedzenie sa týka obdobia

 

  • od 29. mája 2019 (streda) 10.00 hod. do 5. júla 2019 (piatok) 12.00 hod.

 

Vedenie dopravy

 

Stavebné práce budú realizované v dvoch etapách. Doprava na moste bude vedená v I. etape v pravom a v II. etape v ľavom jazdnom pruhu.