Čiastočná uzávera rýchlostnej cesty R3 medzi križovatkami Oravský Podzámok a Horná Lehota

Z dôvodu výmeny mostného záveru NDS čiastočne uzavrie rýchlostnú cestu R3 v úseku mosta ev. č. R3-obj.202 v km 0,780 medzi križovatkami Oravský Podzámok a Horná Lehota.

Obmedzenie sa týka obdobia

 

  • od 5. júna 2018 (utorok) od 10.00 hod. do 7. júla 2018 (sobota) do 18.00 hod.

Vedenie dopravy

 

Stavebné práce budú realizované po poloviciach vozovky za použitia svetelnej signalizácie v dvoch etapách. Doprava bude vedená striedavo. V I. etape v ľavom jazdnom pruhu (smer Dolný Kubín), v II. etape v pravom jazdnom pruhu (smer Tvrdošín).