Čiastočné uzavretie D1 medzi Trnavou a Hlohovcom

NDS čiastočne uzavrie diaľnicu D1 v úseku Trnava – Hlohovec. Dôvodom obmedzenia je oprava vozovky vonkajšieho jazdného pruhu a krajnice ľavého jazdného pásu (smer Bratislava) v km 58,900 – 55,500.

Obmedzenie sa týka obdobia

 

•             úsek v km 58,900 -  57,000: od 8. októbra 2018 (pondelok) od 10.00 hod. do 14. októbra 2018 (nedeľa) do 14.00 hod.

•             úsek v km 57,000 - 55,500: od 15. októbra 2018 (pondelok) od 10.00 hod. do 21. októbra 2018 (nedeľa) do 14.00 hod.

 

Vedenie dopravy

 

Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu toho istého jazdného pásu.

 

Oprava bude pozostávať z odfrézovania pôvodnej vozovky a následnej pokládky nových asfaltových vrstiev.