Modernizujeme informačný a riadiaci systém diaľnic v Bratislave

NDS zmodernizuje a doplní napájaciu a komunikačnú infraštruktúru, kamerové systémy, premenné dopravné značky a telefóny núdzového volania v rámci celého dopravného uzla Bratislava.

Z uvedeného dôvodu je potrebné na diaľniciach D1 a D2 v Bratislave počítať s viacerými lokálnymi dopravnými obmedzeniami. Obmedzenia sú plánované ako krátkodobé s realizáciou v časoch nižšej intenzity dopravy. 

 

Informácia pre motoristov

 

Aktuálne informácie o jednotlivých stavebných prácach a s nimi súvisiacich dopravných obmedzeniach motoristi nájdu na facebookovej stránke NDS

 

Vedenie dopravy

 

Obmedzenie bude vo väčšine prípadov zasahovať len do jedného jazdného pruhu a doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu.