Na D1 v úseku Trnava - Horná Streda zaktualizujeme trvalé dopravné značenie

NDS čiastočne obmedzí dopravu na diaľnici D1 v úseku od križovatky Trnava (km 50,500) po križovatku Horná Streda (km 91,000). Dôvodom je aktualizácia trvalého dopravného značenia.

Obmedzenie sa týka obdobia

 

  • od 8. októbra 2018 (pondelok) do 31. októbra 2018 (streda)

Vedenie dopravy

 

Doprava bude vedená dočasným dopravným značením. Obmedzenie bude iba čiastočné v miestach realizácie prác.

 

Zmeny v dopravnom značení

 

Aktualizáciou trvalého dopravného značenia NDS zabezpečí výmenu starého dopravného značenia za nové v zmysle platnej legislatívy. Docieli sa tým homogenita dopravného značenia ako celku na danom úseku diaľnice D1. Nové dopravné značenie bude v novej grafike a type písma TERN.