Nové zábradlie na moste pri Nitre

NDS čiastočne uzavrie diaľnicu R1A v úseku mosta Nitra Mlynárce, v km cca 2,697-2,548. Dôvodom čiastočnej uzávery je výmena zábradlia a sanácia ríms na mostoch Nitra Mlynárce.

Práce sa týkajú obdobia

  • od 22.05.2024 (streda) od 7.00 hod. do 9.6.2024 (nedeľa) do 18.00 hod.

Práce budú prebiehať v 2 etapách: 

  • V 1.etape budú práce prebiehať na ľavom moste v smere do Bratislavy.  
  • V 2.etape budú práce prebiehať na pravom moste a pravej strane vetvy v smere na Levice.

Vedenie dopravy

Doprava bude vedená vždy vo voľných jazdných pruhoch.

Prosíme, dbajte na bezpečnosť našich pracovníkov

NDS apeluje na motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, a to najmä rešpektovanie rýchlostných limitov. Záleží nám totiž nielen na bezpečnosti motoristov, ale aj na zachovaní bezpečnosti našich pracovníkov v teréne. Prosíme, buďte obozretní a ohľaduplní voči nim. Najčastejším dôvodom nehôd, často aj smrteľných, je totiž práve nepozornosť alebo nerešpektovanie predpísanej zníženej rýchlosti.