Nové zvodidlá na moste D1 Trnava - Horná Streda

NDS upozorňuje na čiastočnú uzáveru diaľnice D1. Dôvodom je výmena zvodidiel na moste v úseku diaľnice D1 Trnava - Horná Streda. Stavebné práce budeme realizovať na moste cez Krupiansky potok v km 54,568.

Obmedzenie sa týka obdobia

  • od 14.10.2022 (piatok) od 6.00 hod. do 24.10.2022 (pondelok) do 18.00 hod.

Vedenie dopravy

Práce budú prebiehať pri vnútorných rímsach ľavého a pravého mosta (rímsy v SDP). Pri vnútorných rímsach sa vytvorí pracovisko šírky 3,0 m. Zúžené jazdné pruhy v pravom a ľavom jazdnom páse sa vysmerujú oranžovými páskami k vonkajším rímsam.

 

Prosíme, dbajte na bezpečnosť našich pracovníkov

NDS apeluje na motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, a to najmä rešpektovanie rýchlostných limitov. Záleží nám totiž nielen na bezpečnosti motoristov, ale aj na zachovaní bezpečnosti našich pracovníkov v teréne. Prosíme, buďte obozretní a ohľaduplní voči nim. Najčastejším dôvodom nehôd, často aj smrteľných, je totiž práve nepozornosť alebo nerešpektovanie predpísanej zníženej rýchlosti.