Nový mostný záver na diaľnici D3 pri Svrčinovci

Národná diaľničná spoločnosť vymení mostný záver na moste na vetve križovatky Svrčinovec nad traťou ŽSR v km cca 44,750-44,900 na diaľnici D3.

Práce sa týkajú obdobia

  • od 22.6.2024 (sobota) od 7:00 hod. do 02.08.2024 (piatok) do 18:00 hod. v km 45,000. 

Práce budú prebiehať v dvoch etapách:

  • V 1.etape bude zriadené pracovisko v pruhu smerom z diaľnice D3 do okružnej križovatky (smer od Poľska) 
  • V 2.etape bude zriadené pracovisko od okružnej križovatky smerom na diaľnicu D3 (smer Žilina)

Vedenie dopravy

Ide o vetvu s obojsmernou premávkou, pričom počas prác bude premávka zjednosmernená dočasným dopravným značením tak, že vozidlám nebude umožnený zjazd v smere od tunela Svrčinovec. Bude umožnený len výjazd vozidiel na diaľnicu D3 smerom na Žilinu od okružnej križovatky a doprava bude vedená vždy popri pracovisku vo voľnom pruhu. Zjazd z diaľnice v smere od Poľska bude riešený formou vyznačenej obchádzkovej trasy. 

Obchádzková trasa zjazdu od Poľska smerom na okružnú križovatku bude vedená najbližším zjazdom z diaľnice, otočením sa pri autobusovej zastávke pri zbernom dvore, opätovným výjazdom na diaľnicu a použitím najbližšieho zjazdu smer Ostrava. 

Prosíme, dbajte na bezpečnosť našich pracovníkov

NDS apeluje na motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, a to najmä rešpektovanie rýchlostných limitov. Záleží nám totiž nielen na bezpečnosti motoristov, ale aj na zachovaní bezpečnosti našich pracovníkov v teréne. Prosíme, buďte obozretní a ohľaduplní voči nim. Najčastejším dôvodom nehôd, často aj smrteľných, je totiž práve nepozornosť alebo nerešpektovanie predpísanej zníženej rýchlosti.