Nový mostný záver na Prístavnom moste

NDS upozorňuje vodičov na čiastočnú uzáveru diaľnice D1 v úseku Prístavného mosta na ľavom moste v ľavom jazdnom páse smer Einsteinova ulica v km cca 4,200 medzi križovatkami Bratislava-Petržalka (Dolnozemská cesta/ Einsteinova ulica) a Bratislava-Prievoz. Dôvodom je odstránenie prekrytia mostného záveru a oprava vozovky.

Obmedzenie sa týka obdobia

5.11.2022 (sobota) od 7.30 hod. do 20.00 hod.

Vedenie dopravy

Stavebné práce budú rozdelené na dve etapy, pričom počas prvej etapy príde k obmedzeniu dopravy v ľavom jazdnom pruhu ľavého jazdného pásu. Počas druhej etapy príde k obmedzeniu dopravy v pravom jazdnom pruhu a v odstavnom pruhu ľavého jazdného pásu.

Doprava v pravom jazdnom páse počas trvania prác (smer Trnava) v predmetnom úseku mosta ev.č.D1-015 Prístavný most bude bez obmedzení.