Obmedzenie na ceste I/11

V súvislosti s dobudovaním cesty I/11 v rámci finišujúcej stavby D3 Žilina, Strážov - Brodno treba na tejto komunikácii počítať s obmedzením v doprave.

Ide o úsek cesty I/11 v km cca 440,250441, 350 v katastrálnom území Brodno. 

Počas obmedzení sa bude realizovať výmena obrusnej vrstvy vozovky, protihlukovej steny či dokončenie stredného deliaceho pásu na tejto komunikácii. 

 

Informácia pre motoristov

 

Práce budú relizované v dvoch etapách. S obmedzením treba počítať v termíne 

 

  • od 1. júla (sobota) do 29. júla (sobota) 

  • od 30. júla (nedeľa) do 31. augusta (štvrtok)

 

Obchádzka nie je potrebná, premávka bude v oboch etapách obmedzená usmernením z dvoch do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch - v prvej etape bude využitý ľavý a v druhej etape pravý jazdný pruh.